• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

Breadcrumbs

W ramach projektu RID, 12 września 2016 roku, w Laboratorium Drogowym GDDKiA – Opacz Kolonia odbyła się prezentacja  wiertnicy wibracyjnej SONIC firmy SONIC SAMP DRILLING (ROYAL EIJKELKAMP).

Prezentacja została zorganizowana z inicjatywy firmy UNI-GEO Piotr Rant, dzięki współpracy z dystrybutorem sprzętu badawczego, firmą GEOD. Poza przedstawicielami PIG-PIB w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele z Royal Eijkelkamp, GDDKiA, Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedsiębiorstw GEOTECH Rzeszów i GEOKRAK. Po prezentacji teoretycznej odbyła się dyskusja z przedstawicielem producenta Hugo Eijkelkampem. Następnie uczestnicy spotkania udali się na miejsce wiercenia w rejon ulicy Górczewskiej w Warszawie, gdzie firma Geotech Rzeszów wykonywała roboty geologiczne z użyciem technologii SonicSampDrill. Uczestnicy mogli się zapoznać w terenie z zaletami technologii wiercenia, samodzielnie ocenić postęp penetracji podłoża oraz jakość otrzymywanych próbek.

Wiertnica wibracyjna SONIC [zdj. Jarosław Majstrowicz]

Prezentacja miała na celu zapoznanie się z ofertą Firmy Eijkelkamp. Holenderski producent i dostawca sprzętu badawczego dla branży geologicznej prezentował zalety technologii wiercenia z wykorzystaniem ultradźwięków tzw. SonicSampDrill. Ta nowoczesna technologia umożliwia szybkie rozpoznanie podłoża gruntowego z jednoczesnym poborem próbek, zwłaszcza z nawodnionych gruntów gruboziarnistych (niespoistych). W polskiej branży dokumentującej podłoże gruntowe dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych jest to nowa technologia i rzadko spotykana.

Szybkość wiercenia oraz możliwość rozpoznania ciągłego profilu, zwłaszcza w nawodnionych gruntach gruboziarnistych została uznana przez uczestników spotkania za niewątpliwą zaletę. Obiekcje w dyskusji pojawiły się przy traktowaniu pobranych rdzeni jako materiału o naturalnej strukturze odpowiadającego próbkom gruntu pierwszej klasy jakości. Wskazano na możliwość zmian w mikrostrukturze gruntów drobnoziarnistych (spoistych) niewidocznych przy makroskopowej ocenie jakości rdzenia w wyniku użycia ultradźwięków. Przywoływane częstotliwości dochodzące do 150 Hz zdaniem badaczy penetrują grunt znacznie głębiej niż średnica rdzenia rzędu 100 mm. Kolejne wątpliwości dotyczyły temperatury wywoływanej ultradźwiękami mogącej znacząco zmienić naturalną wilgotność w pobieranej próbce.

rdzen.jpg

Prezentacja poboru próbek [zdj. Jarosław Majstrowicz]

 

Autor: dr Paweł Pietrzykowski