• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

Breadcrumbs

W pierwszym tygodniu września odbyła się coroczna konferencja i wystawa 22nd European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics znana szeroko w środowisku naukowców i profesjonalistów zajmujących się geofizyką inżynierską pod nazwą Near Surface. Konferencja odbywa się pod egidą European Association of Geoscientists & Engineers (EAGE), Near Surface Geoscience Division. W tym roku gospodarzem konferencji była Barcelona oraz Uniwersytet Barceloński.

Konferencja podzielona była na trzy główne bloki tematyczne:

  • Geofizyka inżynierska i środowiskowa
  • Geofizyka morska w aspekcie badań płytkich i sejsmiki wysokorozdzielczej
  • Geofizyka w zastosowaniach górniczych i poszukiwaniach złóż mineralnych.

W ramach prelekcji uczestnicy zapoznali się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, metodycznymi i obliczeniowymi stosowanymi do zagadnień z zakresu geofizyki inżynierskiej zarówno w kontekście metodycznym jak i aplikacyjnym, w tym z najnowszymi metodami badawczymi (np. NMR – rezonans magnetyczny; sejsmika refleksyjna wodna UHR – ultra high resolution, georadar trójwymiarowy). Dzięki możliwości wymiany doświadczeń z przedstawicielami europejskich uniwersytetów i instytutów badawczych uczestnicy poznali najnowsze trendy w badaniach geofizyki inżynierskiej.

W trakcie prezentacji szczególną uwagę poświęcono płytkiej sejsmice refleksyjnej, zarówno lądowej jak i płytkomorskiej, stosowanej dla celów inżynierskich i środowiskowych.

Równolegle, jako część spotkania odbyła się wystawa producentów geofizycznych systemów pomiarowych i pakietów oprogramowania dedykowanych dla metod geofizyki inżynierskiej. Wystawcy prezentowali nowe rozwiązania dostosowujące najnowsze rozwiązania metod geofizyki poszukiwawczej do potrzeb geofizyki inżynierskiej, jak systemy akwizycji danych sejsmiki morskiej dla celów tzw. sejsmiki UHR (ultra high resolution) w wodach skrajnie płytkich. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się pokazy polowe, na których część z wystawców prezentowała swoją aparaturę pomiarową w bezpośrednich pomiarach polowych.

Na koniec konferencji odbyły się dwie tematyczne sesje terenowe. Jedna z nich poświęcona była problemom hydrogeologicznym oraz zastosowaniom metod płytkiego rozpoznania geofizycznego w badaniach związanych z hydrogeologią. Druga sesja terenowa prezentowała zagadnienia dotyczące geozagrożeń związanych z wystąpieniami struktur solnych, w tym zapadlisk naturalnych i szkód górniczych. Prezentowano metody geofizyczne (koncepcje badań, wyniki) które posłużyły w przeszłości do diagnozy, zrozumienia i monitorowania geozagrożeń związanych z obecnością struktur solnych.

diapir_solny.jpg

Diapir solny odsłaniający się na powierzchni w miejscowości Cardona.

Związane z nim geozagrożenia były celem specjalnej sesji terenowej [zdj. Szymon Ostrowski]

 

W konferencji wzięło udział ponad 400 specjalistów, głównie z Europy, w tym przedstawiciele PIG- PIB z Warszawy, uczestnicy projektu RID dr Szymon Ostrowski oraz Marcin Lasocki. Zaprezentowali oni wyniki swoich badań na temat zastosowania wyników badań sejsmicznych dla rozpoznania płytkich stref uskokowych i ich wpływu na warunki mechaniczne w strefie przypowierzchniowej.

 

Autor: dr Szymon Ostrowski