• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

Breadcrumbs

W dniu 29.09.2016 w siedzibie głównej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie zorganizowano spotkanie, którego tematyką było zarządzenie informacją i realizacją inwestycji – GIS & BIM.

Pierwszą część spotkania poprowadzili przedstawiciele firmy GEOTECH Rzeszów Sp. z o. o. Prezentacja poświęcona była zarządzaniu informacją GIS w aplikacji drogowej dotyczącej monitoringu, gromadzenia i przetwarzania danych.

W drugiej części spotkania przedstawiciele firmy Skanska Polska S.A. przedstawili proces zarządzania realizacją projektu drogowego w systemie BIM oraz omówili wdrożenie procesu BIM na przykładzie realizowanych projektów w Szwecji, Wielkiej Brytanii i w Polsce.

Jednym z zadań projektu pt. Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie jest opracowanie zaleceń do prowadzenia dokumentacji projektowej w zakresie rozpoznania podłoża gruntowego w technologii GIS i BIM. W związku tym ważnym elementem jest wymiana doświadczenia z przedsiębiorstwami korzystającymi z tych technologii.

 

Autor: mgr Magdalena Zdonek