• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

Breadcrumbs

Dane o podłożu gruntowym, gromadzone w bazach PIG-PIB, mogą być wykorzystane do projektowania i realizacji inwestycji budowlanych z zastosowaniem nowoczesnej technologii BIM.

Technologia BIM (ang. Building Information Modelling), rozumiana jako modelowanie informacji o obiektach budowlanych, to przedmiot wielu żarliwych dyskusji wśród specjalistów. Są nią zainteresowani zarówno inwestorzy, projektanci, wykonawcy, jak i przedstawiciele administracji publicznej, niejednokrotnie odpowiedzialni za wysokobudżetowe projekty infrastrukturalne. Dzieje się tak głównie z powodu dyrektywy unijnej, zalecającej stosowanie elektronicznych modeli do realizacji zamówień publicznych w sektorze budownictwa.

BIM rozumiany jako proces spajający wiele elementów i etapów podczas realizowania inwestycji infrastrukturalnych umożliwia wzrost wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów prac. Ponadto ułatwia eliminowanie kolizji między branżami i błędów na terenie budowy przy jednoczesnym wzroście bezpieczeństwa inwestycji.

Dane o podłożu gruntowym, gromadzone w bazach PIG-PIB, mogą być w sposób efektywny integrowane z rozwiązaniami typu BIM. Coraz dynamiczniejszy rozwój systemów BIM to szansa dla wejścia z danymi o właściwościach podłoża gruntowego w ramy tej nowoczesnej technologii projektowania i realizacji inwestycji. Wykorzystanie wiedzy geologicznej i danych geologiczno-inżynierskich w BIM jest coraz popularniejsze m.in. w Wielkiej Brytanii, gdzie dane archiwalne z zasobów Brytyjskiej Służby Geologicznej (BGS) są integrowane z danymi z rozpoznania podłoża wykonywanymi w ramach projektu oraz danymi projektowymi danego obiektu inżynierskiego.

Podobnie powinno być w Polsce, gdzie w ostatnich latach znaczne kwoty przeznacza się na rozbudowę infrastruktury drogowej i kolejowej. Zwiększając liczbę danych geologicznych w początkowych etapach projektowania inwestycji można zoptymalizować sposób posadowienia obiektu infrastrukturalnego. Pomoże to uniknąć błędów w projektowaniu i obniży ryzyko wystąpienia awarii lub katastrof budowlanych, a w konsekwencji zmniejszy koszty samej inwestycji.

 infrabim

Krzysztof Majer przedstawia na konferencji infraBIM zasoby danych PIG-PIB, które mogą być wykorzystywane do planowania i projektowania inwestycji infrastrukturalnych [zdjęcie. Archiwum infraBIM]

W dniach 8-9 listopada odbyła się w Gliwicach ogólnopolska konferencja infraBIM, której tematem przewodnim był BIM w infrastrukturze drogowej i kolejowej. Spotkanie umożliwiło wymianę poglądów i doświadczeń w sferze BIM, wskazując możliwości i sposoby jego wdrażania w polskich projektach infrastrukturalnych. W konferencji uczestniczyło ponad 180 osób, wygłoszono ponad 30 referatów. Jednym z prelegentów był pracownik PIG-PIB, Krzysztof Majer, który w swojej prezentacji zwrócił uwagę, że geologia i dane geologiczno-inżynierskie są niezwykle istotne w planowaniu i przede wszystkim projektowaniu obiektów infrastrukturalnych, jakimi są drogi i mosty.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z autorskimi prezentacjami, udostępnionymi uczestnikom konferencji do wglądu oraz do przeglądania relacji video oraz skróconej wersji galerii, zamieszczonych na głównej stronie konferencji www.infrabim.pl.

 

 Autor: mgr Krzysztof Majer