• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

Breadcrumbs

W dniach 9-10 listopada odbyła się w Krakowie ogólnopolska konferencja VI Konferencja GEOINŻYNIERIA w budownictwie organizowana przez Wydawnictwo INŻYNIERIA, której tematem były zagadnienia związane z branżą geotechniczną, uwzględniające również problematykę technologii wykorzystywanych przy tworzeniu infrastruktury liniowej (drogi, tunele).

W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób, wygłoszono 32 referaty. Jednym z prelegentów był pracownik PIG-PIB, dr Jacek Kocyła, który wygłosił referat pt. Systemy informacji przestrzennej w realizacjach inwestycji liniowych. W swojej prezentacji zwrócił uwagę na znaczenie wykorzystania zintegrowanych danych geologicznych i systemów informacji przestrzennej w fazach projektowych realizacji inwestycji liniowych. Niezwykle ważną rzeczą przy realizacji różnego typu inwestycji liniowych (drogi, gazociągi, sieci przesyłowe itp.) jest odpowiedni wybór i przygotowanie danych wejściowych (geologicznych, topograficznych i in.)
w celu minimalizacji błędów w projektowaniu, zmniejszeniu ryzyka awarii i katastrof oraz optymalizacji kosztów  inwestycji, szczególnie w początkowych etapach jej realizacji.

dr Jacek Kocyła przedstawia przykłady analiz przestrzennych z wykorzystaniem danych PIG-PIB
w planowaniu i projektowaniu inwestycji infrastrukturalnych [zdj. Archiwum Wydawnictwo INŻYNIERIA]

Odpowiednio pozyskane, uporządkowane i zweryfikowane dane geologiczne i topograficzne mogą być następnie wykorzystane do cyfrowego przetwarzania za pomocą  zaawansowanych technologicznie systemów oprogramowania GIS,  które zapewniają wszelkie funkcjonalności potrzebne przy projektowaniu inwestycji infrastrukturalnych.

Systemy oprogramowania umożliwiają także, szczególnie na wstępnych etapach realizacji inwestycji,  przeprowadzenie analiz  występowania potencjalnych kolizji  przestrzennych wynikających z wzajemnego oddziaływania na siebie wybranych elementów geologicznych (rodzaje gruntów, eksploatacja surowców mineralnych, osuwiska, wody podziemne), infrastruktury powierzchniowej (składowiska odpadów, drogi, rurociągi) i ochrony środowiska (obszary Natura 2000, parki krajobrazowe).  Wyniki tego typu analiz prowadzonych w różnych skalach i dla różnych obszarów mogą stanowić uzupełnienie wielu typów dokumentacji powstających w trakcie realizacji procesów inwestycyjnych.

W referacie zaprezentowane zostały również główne założenia realizowanego projektu RID.

 

Autor: dr Jacek Kocyła