• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

Breadcrumbs

W dniu 8 listopada 2016 roku w Krakowie odbyło się seminarium naukowo-techniczne nt. „Badania podłoża gruntowego sondą statyczną – sprzęt, jakość, interpretacja”. Organizatorem seminarium byli Polski Komitet Geologii Inżynierskiej i Środowiska, Polski Komitet Geotechniki o. Małopolski, firma BAARS oraz Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej (WGGiOŚ, AGH) i Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki (WIŚiG, UR).

seminarium CPT_wyklady.JPG

[zdj. BAARS]

Seminarium zostało podzielone na dwie części. W pierwszej, audytoryjnej, dr inż. Bartłomiej Czado zapoznał uczestników seminarium z prawnymi wymogami Eurokodu 7, specyfikacją techniczną ISO dotyczącą sondowań CPTU oraz z zagadnieniami związanymi z metodami i rodzajami polowych badań podłoża, wykorzystywanym sprzęcie i jakości badań CPTU. Druga część seminarium miała charakter warsztatowy. Prowadzący, Paweł Jóźwiak – właściciel firmy BAARS, zaprezentował sondę typu CPT TRUCK, omawiając wykonywane czynności  krok po kroku, począwszy od przygotowania sprzętu do badań, aż do interpretacji wyników, uzyskanych w trakcie sondowania.

seminarium CPT_warsztaty terenowe.JPG

[zdj. BAARS]

Państwowy Instytutu Geologiczny - PIB reprezentował na seminarium Jarosław Zawłocki. Wymiana doświadczeń zdobytych przy prowadzeniu badań CPTU pozwala na podnoszenie kwalifikacji wykonawców sondowań. Dobrze wyszkoleni pracownicy PIG-PIB gwarantują wysoką jakość sondowań statycznych, które będą wykonywane również w ramach realizowanego projekt RID.

Seminarium współorganizowali: mgr inż. Jacek Stanisz (AGH), dr inż. Andrzej Gruchot (UR) oraz mgr Natalia Jóźwiak i mgr Paweł Jóźwiak (BAARS).

 

Autor: mgr Malwina Judkowiak