• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

Breadcrumbs

W Wiśle, w dniach 7-10 marca 2017 roku w odbyły się XXXII Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, na których przedstawiciele PIG-PIB prezentowali potencjał merytoryczny w zakresie oceny warunków podłoża gruntowego dla różnego rodzaju inwestycji. W warsztatach wzięli udział projektanci, przedsiębiorstwa wykonujące badania geologiczne, przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, jednostki naukowe, firmy wykonawcze oraz inwestorzy. W trakcie warsztatów dyskutowano na temat jakości badań podłoża m in. w drogownictwie.

Oprócz obrad prowadzonych w 10 sesjach tematycznych  dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska wystawowe, na których swój potencjał zaprezentowało niemal 40 firm z różnych branż budowlanych. Na jednym ze stoisk Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy miał możliwość przedstawienia baz danych i map przydatnych do oceny warunków w podłożu. Na stoisku zaprezentowano możliwość wykorzystania danych zgromadzonych w Bazie Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) on-line. Udzielano także informacji na temat dotychczasowej realizacji prac w ramach projektu RID „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”.

RID na WPPK 2017.jpg

Dyrektor ds. służby geologicznej i kierownik projektu RID Edyta Majer
oraz Alicja Lewandowska na stoisku udzielają informacji na temat
projektu RID [zdj. M. Sokołowska]

 

Więcej informacji o udziale PIG-PIB w warsztatach znajdą Państwo w aktualnościach na stronie PIG-PIB.

 

Autor: dr Marta Sokołowska