• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

PIG-PIB rozpoczął na poligonach testowych prace badawcze, konieczne do przeprowadzenia oceny przydatności metod badań podłoża na potrzeby drogownictwa.

Zakres badań na poligonach badawczych przewiduje wykonywanie:

- otworów badawczych różnymi metodami wiertniczymi;

- zestawu sondowań (CPTU, SDMT, FVT, DP);

- badań geofizycznych (ERT, GCM, SE, MASW, STR);

- badań laboratoryjnych gruntów i skał;

- pomiarów geodezyjnych;

- badań teledetekcyjnych.

Pierwsze prace rozpoczęto na poligonie testowym w Leszczach, założeniem którego jest walidacja geofizycznych metod sejsmiki otworowej w dowiązaniu do badań laboratoryjnych. Otwory po wykonaniu i opróbowaniu do badań laboratoryjnych zostaną odpowiednio przygotowane do prześwietleń sejsmicznych, wykonywanych w celu opracowania metodyki oceny parametrów sztywności podłoża.

IMG_0780.JPG

Prace terenowe na poligonie testowym w Leszczach [zdj. M. Sokołowska]

Wykonawcą wierceń, wyłonionym w procesie przetargowym jest Przedsiębiorstwo Geologiczno Wiertnicze Pawlak. Dozór geologiczny prowadzą uprawnieni geolodzy z Programu Bezpieczna Infrastruktura i Środowisko, PIG-PIB.

 

Autorzy: dr Marta Sokołowska i mgr Malwina Judkowiak