• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 2 lutego 2017 roku ogłosił przetarg na:

Wykonanie prac wiertniczych z wykorzystaniem nowych oraz aktualnie stosowanych technik wiertniczych w celu walidacji metod rozpoznania podłoża gruntowego na potrzeby realizacji zadania pn. „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego”.

Termin składania ofert upływa 10 lutego 2017 roku o godzinie 10:00.

Wszystkie informacje i dokumenty znajdą Państwo na stronie PIG-PIB.