• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

Breadcrumbs

Opracowanie wytycznych badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego

 


Cele zadania 5:

  1. Opracowanie wytycznych badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego zawierające: zalecenia do stosowania metod badań podłoża gruntowego dla budownictwa drogowego według Eurokodu 7, zalecenia do stosowania nowej klasyfikacji gruntów w drogownictwie, zalecenia do obliczeń stateczności skarp nasypów drogowych i wykopów, strukturę bazy danych GIS na potrzeby gromadzenia, przetwarzania i aktualizowania danych o podłożu gruntowym inwestycji drogowej, zalecenia do prowadzenia dokumentacji projektowej w zakresie rozpoznania podłoża gruntowego w technologii BIM.
  2. Prowadzenie strony internetowej projektu.
  3. Publikowanie efektów prac.