• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

Breadcrumbs

Optymalizacja metod badawczych i rozwiązań projektowych prowadzących do polepszenia stopnia udokumentowania warunków gruntowych w zależności od etapu realizacji inwestycji

 


W zadaniu 4 zespół realizujący ma postawione przed sobą następujące cele:

  1. Ustalenie kryteriów optymalizacji na potrzeby wyznaczenia metod badań najbardziej przydatnych do rozpoznania podłoża gruntowego dla budownictwa drogowego.
  2. Przeprowadzenie waloryzacji przydatnych metod badań podłoża gruntowego dla budownictwa drogowego.
  3. Ustalenie zakresu i rodzaju badań jakie należy wykonać, aby zoptymalizować sposób posadowienia różnych typów obiektów budowlanych w zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych na każdym etapie realizacji inwestycji drogowej.
  4. Przygotowanie katalogu optymalnych metod badawczych zwaloryzowanych w zależności od typu obiektu budowlanego, stopnia skomplikowania warunków gruntowych i etapu realizacji inwestycji.
  5. Wybór najlepszych rozwiązań spośród dostępnych technik pomiarowych i metod przetwarzania danych na bazie walidacji.