• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

Breadcrumbs

Kwerenda danych dotycząca badań podłoża gruntowego oraz wyznaczenie poligonów testowych do walidacji metod badawczych

 

Celem zadania jest zebranie informacji archiwalnych dotyczących wyników badań podłoża gruntowego wykonanych na potrzeby budownictwa drogowego będących w zasobach GDDKiA, firm projektowych i wykonawczych oraz konsorcjum naukowego ze szczególnym uwzględnieniem:

  • metodologii prowadzenia pomiarów z zastosowaniem takich metod jak: teledetekcja, geodezja, geofizyka, zalecanych przez Eurokod 7 i w nim nieuwzględnionych (SDMT, SCPTU, RC, TXBET),
  • dokładności uzyskiwanych wyników badań geodezyjnych,
  • wydajności metod pomiarowych w odniesieniu do zdefiniowanego problemu badawczego,
  • narzędzi stosowanych do przetwarzania i analizy zbiorów danych pozyskiwanych przy użyciu zróżnicowanych technik pomiarowych,
  • danych archiwalnych związanych z awariami budowli drogowych.

Podczas realizacji zadania 2 zespół realizujący określi brakujący zakres badań podłoża gruntowego koniecznych do przeprowadzenia walidacji metod badawczych oraz wyznaczy poligony testowe do przeprowadzenia badań uzupełniających bazę danych o wyniki badań dla wybranych inwestycji drogowych.

Ustalona zostanie metodyka badawcza w zakresie uzupełnienia istniejącego zasobu (bazy danych) z uwzględnieniem najnowszych technik pomiarowych oraz  zostanie opracowany program badań uzupełniających koniecznych do przeprowadzenia oceny przydatności metod badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego.