Gdzie w Polsce może występować gaz łupkowy i gaz zamknięty?


Złoża gazu łupkowego (shale gas) mogą występować w ilasto-mułowcowych łupkach górnego ordowiku i dolnego syluru, w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku, na Pomorzu, wschodnim i północnym Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie oraz w łupkach dolnego karbonu na Przedgórzu Sudeckim.

Złoża gazu związanego (tight gas) spodziewane są w centralnej Polsce w utworach czerwonego spągowca (perm dolny) i karbonu oraz w północnej Polsce w utworach kambru środkowego.złoża gazu w Polsce