Przegląd prasy


Po wykonaniu 100 odwiertów PIG przygotuje raport o łupkach - Maciej Woźniak, doradca ministra środowiska i głównego geologa kraju, wypowiedź podczas debaty poświęconej gazowi łupkowemu, serwis Łupki Polskie, 5-12-2012

 

Woda w procesie wydobycia gazu z łupków - Paweł Poprawa, Ecomanager nr 3/2012

 

Raport EBE/Inicjatywa CK: Lobbing przeciw wydobyciu gazu łupkowego w UE – wnioski dla Polski - Wojciech Jakóbik, Paweł Kowal, Bartosz Marcinkowski, Darek Malinowski, Zbigniew Parafinowicz, Piotr Rapkowski, Kamil Zając, Portal Europa Bezpieczeństwo Energia, 4-08-2011


Polska może produkować urządzenia do poszukiwań gazu łupkowego - prognozy Pawła Poprawy dotyczące rozwoju przemysłu wydobywczego w Polsce, jeśli potwierdzą się doniesienia o zasobach gazu łupkowego, Wyborcza.biz, 6-06-2011


Film „Gasland" to łupkowy „Pancernik Potiomkin" - z Pawłem Poprawą rozmawia Paweł Olwert, Newsweek.pl, 19-04-2011

 

Pierwsze doniesienia o pozytywnych wynikach poszukiwań gazu łupkowego w Polsce - Paweł Poprawa, Paweł Lis, 17-02-2011

 

Energetyczna rewolucja - Paweł Poprawa, Wiedza i Życie 2/2011

W Polsce trwa eksperyment, w którym testuje się możliwości wydobycia gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych. Prawdziwą niewiadomą jest, czy nasze nadzieje na samowystarczalność energetyczną mogą się ziścić i jaki koszt przyjdzie za to zapłacić przyrodzie.


Łupanie gazu - Adam Grzeszak, Polityka 21/2010, 22-05-2010

Chociaż szacunki zasobów są bardzo rozbieżne, wiele wskazuje na to, że w granicach naszego kraju znajdują się ogromne złoża gazu ziemnego. Większość koncesji na jego poszukiwanie wykupiły amerykańskie koncerny. Czy jest to dla nas korzystne? Jakie mamy szanse na uniezależnienie się od dostaw gazu z Rosji?

 

Wyciskanie gazu - Mirosław Rutkowski, Polityka 09/2009, 24-02-2009

Skąd bierze się gaz pod ziemią? Co to są niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego? Czy Polska ma szanse na zwiększenie zasobów tego surowca?{/slider}