Publikacje naukowe


pdf  Shale gas – geological challenge for Poland (39.23 kB) - Andrzej Gąsiewicz. Przegląd Geologiczny 11.1/2013

 

pdf  The need for a debate on the shale gas in Europe. European National Geological Surveys have their role to play (33.32 kB) - pdf Piotr Woźniak. Przegląd Geologiczny 11.1/2013

 

pdf  Polish Geological Survey – shale gas and public affairs (36.68 kB) - Andrzej Przybycin, Magdalena Sidorczuk. Przegląd Geologiczny 11.1/2013

 

pdf  Polish shale gas deposits in relation to selected shale gas prospective areas of Central and Eastern Europe (2.04 MB) - pdf Przemysław Karcz, Marcin Janas, Ireneusz Dyrka. Przegląd Geologiczny 11.1/2013

 

pdf  Graptolites – stratigraphic tool in the exploration of zones prospective for the occurrence of unconventional hydrocarbon deposits (1.23 MB) - Teresa Podhalańska. Przegląd Geologiczny 11.1/2013

 

pdf Silurian shales of the East European Platform in Poland – some exploration problemss (994.95 kB) - Szczepan  J. Porębski, Wiesław Prugar, Jarosław Zacharski. Przegląd Geologiczny 11.1/2013

 

pdf  Ordovician-Silurian shale gas resources potential in Poland: evaluation of Gas Resources Assessment Reports published to date and expected improvements for 2014 forthcoming Assessment (1.47 MB) - Hubert Kiersnowski, Ireneusz Dyrka. Przegląd Geologiczny 11.1/2013

 

pdf  What could be the impact of shale gas exploitation on the water management? (614.72 kB) - Małgorzata Woźnicka. Przegląd Geologiczny 11.1/2013

 

pdf Graptolity – narzędzie stratygraficzne w rozpoznaniu stref perspektywicznych dla występowania niekonwencjonalnych węglowodorówe (492.77 kB) - Teresa Podhalańska, PIG-PIB. Przegląd Geologiczny 8/2013

 

pdf Łupki sylurskie platformy wschodnioeuropejskiej w Polsce – wybrane problemy poszukiwawcze (538.33 kB) - Szczepan J. Porębski, Wiesław Prugar, Jarosław Zacharski. Przegląd Geologiczny 8/2013

 

pdf Geofizyka otworowa w dobie poszukiwań gazu w łupkach – modele interpretacyjne i specyfika zastosowań w zagadnieniach rozpoznawania złóż gazu z łupków (155.98 kB) - Tomasz Zorski, Jadwiga Jarzyna, Arkadiusz Derkowski, Jan Środoń. Przegląd Geologiczny 8/2013

 

pdf Polskie złoża gazu ziemnego z łupków na tle wybranych niekonwencjonalnych złóż Europy Środkowo-Wschodniej (1.46 MB) - Przemysław Karcz, Marcin Janas, Ireneusz Dyrka, PIG-PIB. Przegląd Geologiczny 7/2013


pdf Geofizyka otworowa w dobie poszukiwań gazu w łupkach – przegląd metod pomiarowych (547.23 kB) - Tomasz Zorski, Jadwiga Jarzyna, Arkadiusz Derkowski, Jan Środoń. Przegląd Geologiczny 7/2013


pdf Poszukiwanie i rozpoznawanie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów – stan prac i działania Ministerstwa Środowiska (1.8 MB) - Katarzyna Pliszczyńska, Ministerstwo Środowiska. Przegląd Geologiczny 6/2013


pdf Działania organów Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie kontroli działalności związanej z poszukiwaniami gazu z łupków (45.5 kB) - Aleksandra Skąpska, GIOŚ. Przegląd Geologiczny 6/2013

 

pdf Poszukiwania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w aspekcie działalności organów nadzoru górniczego (400.65 kB) - Krzysztof Król, WUG. Przegląd Geologiczny 6/2013

 

pdf Jaki wpływ na gospodarkę wodną może mieć wydobycie gazu ze złóż niekonwencjonalnych? (366.64 kB) - Małgorzata Woźnicka, PIG-PIB. Przegląd Geologiczny 6/2013

 

pdf Potencjał złożowy ordowicko-sylurskich łupków gazonośnych w Polsce: omówienie dotychczasowych raportów i propozycje udoskonalenia metodyki oceny zasobów gazu w raporcie w 2014 r. (453.93 kB) - Hubert Kiersnowski, Ireneusz Dyrka, PIG-PIB. Przegląd Geologiczny 6/2013


pdf Koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w Polsce w tym shale gas i tight gas (1.47 MB) - Ewa Zalewska, Ministerstwo Środowiska. Przegląd Geologiczny 3/2010


pdf System węglowodorowy z gazem ziemnym w łupkach - północnoamerykańskie doświadczenia i europejskie perspektywy (1.1 MB) - Paweł Poprawa, PIG-PIB. Przegląd Geologiczny 3/2010

pdf Potencjał występowania złóż gazu ziemnego w łupkach dolnego paleozoiku w basenie bałtyckim i lubelsko-podlaskim (2.03 MB) - Paweł Poprawa, PIG-PIB. Przegląd Geologiczny 3/2010

pdf Strategia poszukiwań złóż gazu ziemnego w łupkach (326.38 kB) - Jerzy Hadro, PETRO-KONSULT. Przegląd Geologiczny 3/2010

pdf Środowiskowe aspekty produkcji gazu ziemnego z niekonwencjonalnych złóż (91.03 kB) - Jan Macuda, Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu, AGH. Przegląd Geologiczny 3/2010

pdf Występowanie gazu ziemnego zamkniętego w piaskowcach czerwonego spągowca Polski (647.01 kB)  - Hubert Kiersnowski (PIG-PIB), Arkadiusz Buniak (PGNiG, Oddział w Zielonej Górze), Marta Kuberska (PIG-PIB), Anna Srokowska-Okońska (Aurelian Oil & Gas Poland). Przegląd Geologiczny 4/2010

 

pdf Ilościowa charakterystyka porowatości i przepuszczalności utworów czerwonego spągowca potencjalnie zawierających gaz ziemny zamknięty (338.37 kB)  - Piotr Such, Grzegorz Leśniak, Małgorzata Słota. Przegląd Geologiczny 4/2010 

 

pdf Wstępne wyniki modelowań przestrzennych (3D) parametrów petrofizycznych skał podczas poszukiwań stref występowania gazu zamkniętego w polskim basenie czerwonego spągowca (2.01 MB) - Bartosz Papiernik, Wojciech Górecki, Andrzej Pasternacki. Przegląd Geologiczny 4/2010

Gaz łupkowy - podstawowe informacje - Raport PKN ORLEN, lipiec 2010