Prezentacje

 

KONFERENCJA – GAZ Z ŁUPKÓW A OCHRONA ŚRODOWISKA – MONITORING I ASPEKTY TECHNOLOGICZNE - TARGI POLEKO, 8.10.2013

pdf  Dwa lata po pierwszym szczelinowaniu w Polsce - kontynuacja badań środowiskowych (6.17 MB)   - Monika Konieczyńska, Państwowy Instytut Geologiczny

 

KONFERENCJA CO NOWEGO W GAZIE ŁUPKOWYM, 8.05.2013

 

pdf  Badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem gazu z łupków- ciąg dalszy (4.39 MB) - Małgorzata Woźnicka, Państwowy Instytut Geologiczny

pdf  Obowiązki PGNiG SA jako przedsiębiorcy w zakresie monitoringu środowiska w rejonie wierceń poszukiwawczo-rozpoznawczych za gazem ziemnym z łupków na przykładzie obszaru koncesyjnego „Wejherowo" (9.75 MB) - Grzegorz Sojski, PGNiG S.A.

 

RAPORT Z ŁEBIENIA – KONFERENCJA PRASOWA PIG-PIB, 02.03.2012

 

pdf Raport z Łebienia - zakres i metodyka prac (2.41 MB)  - Monika Konieczyńska i Małgorzata Woźnicka, Państwowy Instytut Geologiczny

 

KONFERENCJA GAZ Z ŁUPKÓW – POSZUKIWANIE, WYDOBYCIE I ŚRODOWISKO, 24.05.2012

 

pdf  Gdzie uwięziony jest gaz łupkowy i czy łatwo go wydobyć? (1.9 MB) - Grzegorz Wróbel, Paweł Lis, Państwowy Instytut Geologiczny


KONFERENCJA GEOBEZPIECZEŃSTWO, 25.05.2011

 

pdf Środowiskowe aspekty wydobycia gazu łupkowego  - Monika Konieczyńska i Małgorzata Woźnicka, Państwowy Instytut Geologiczny

 

KONFERENCJA NIEKONWENCJONALNE ZŁOŻA GAZU ZIEMNEGO W POLSCE, 27.01.2010

pdf Bilans zasobów gazu ziemnego w Polsce (5.3 MB)  - doc. dr hab. Jerzy Nawrocki, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego

pdf Potencjał dla poszukiwań złóż gazu ziemnego w łupkach dolnego paleozoiku (shale gas) w Polsce (553.73 kB)  - prof. dr hab. inż. Maciej Kaliski, dyrektor Departamentu Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki

pdf Potencjał dla poszukiwań złóż gazu ziemnego w łupkach dolnego paleozoiku (shale gas) w Polsce (7.5 MB)  - Paweł Poprawa, Państwowy Instytut Geologiczny

pdf Strategie poszukiwań złóż gazu ziemnego w łupkach oraz ich uwarunkowania ekonomiczno-prawne- przykłady z USA i Polski (2.85 MB)  - Jerzy Hadro, EurEnergy Resources Poland Sp. z o. o.

pdf Strategia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w zakresie poszukiwań niekonwencjonalnych zasobów gazu ziemnego (7.48 MB)  - Waldemar Wójcik, wiceprezes PGNiG S.A.

pdf Ilościowa charakterystyka porowatości i przepuszczalności utworów czerwonego spągowca potencjalnie zawierających gaz zamnknięty (3.74 MB)  - doc. dr hab. Piotr Such, dyrektor ds. poszukiwań złóż węglowodorów, Instytut Nafty i Gazu; dr inż. Grzegorz Leśniak, Instytut Nafty i Gazu

pdf Rola geofizyki wiertniczej w określaniu zasobów gazu ziemnego w łupkach (2.29 MB)  - Maciej Kozłowski, PGNiG S.A.

pdf Techniki wiertnicze oraz szczelinowanie w poszukiwaniach niekonwencjonalnych akumulacji węglowodorów (2.95 MB)  - Stanisław Zwolan, dyrektor ds. rozwoju, Schlumberger Continental Europe

pdf Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego - zachodnie doświadczenia oraz obecne perspektywy poszukiwań w Polsce (6.56 MB)  - Paweł Poprawa, Państwowy Instytut Geologiczny

pdf Środowiskowe aspekty potencjalnej produkcji gazu ziemnego z niekonwencjonalnych złóż (1.33 MB) - dr inż. Jan Macuda, Akademia Górniczo-Hutnicza