Finansowanie

Zadanie badawcze „Kartografii 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku” realizowane jest na podstawie:

  • Etap „pilotażowy” – umowa Nr 630/2010/Wn 07/FG-GO/DN/D o dofinansowanie w formie dotacji podpisana 5.10.2012 r. przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  • Etap I – umowa Nr 12/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D o dofinansowanie w formie dotacji podpisanej dnia 26.01.2016 r. przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Etap II – umowa Nr 130/2019/Wn-07/FG-go-dn/D o dofinansowanie w formie dotacji podpisana dnia 06.05.2019 przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  • Etap III – umowa Nr 173/2023/Wn-07/FG-go-dn/D o dofinansowanie w formie dotacji podpisana dnia 27.03.2023 przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 nfoigw