Publikacje

Wybrane artykuły naukowe i informacyjne

 • Uścinowicz G., Kramarska R., Kaulbarsz D., Jurys L., Frydel J., Przezdziecki P., Jegliński W. 2014: Baltic Sea coastal erosion; a case study from the Jastrzębia Góra region. Geologos, vol. 20 (4), p. 259-268.  pdf (4.29 MB)
 • Lidzbarski M., Tarnawska E. 2015: Badania hydrogeologiczne na wybrzeżu klifowym w diagnozowaniu i prognozowaniu geozagrożeń. Przegląd Geologiczny, vol. 63 (10/2), p. 901-907.   pdf (1005 KB)
 • Uścinowicz G., Jurys L., Szarafin T., 2017: The development of unconsolidated sedimentary coastal cliffs (Pobrzeże Kaszubskie, Northern Poland). Geological Quarterly, vol. 61 (2).  pdf (5.06 MB)
 • Uścinowicz G., Szarafin T., 2018: Short-term prognosis of development of barrier-type coasts (Southern Baltic Sea). Ocean & Coastal Management, vol. 165, p. 258-267.
 • Uścinowicz G., Szarafin T., Jurys L., 2019: Tracking cliff activity based on multi-temporal digital terrain models – an example from the southern Baltic Sea coast. Baltica, vol. 32 (1), p.10-21.  pdf (1.85 MB)
 • Uścinowicz G., Szarafin T., Pączek U., Lidzbarski M., Tarnawska E., 2021: Geohazard assessment of the coastal zone – the case of the southern Baltic Sea. Geological Quarterly, vol. 65 (5)     pdf (22.10 MB)
 • Wojciechowski T., Laskowicz I., Nescieruk P., Marciniec P., Uścinowicz G., Czerwiński T., Perski Z., 2021: Zagrożenia geologiczne w Polsce w 2020 roku. Przegląd Geologiczny, vol. 69 (5), p. 303-311  pdf (2.40 MB)
 • Wojciechowski T., Laskowicz I., Kos J., Marciniec P., Uścinowicz G., Karkowska K., Przyłucka M., Wódka M., 2022: Zagrożenia geologiczne w Polsce w 2021 roku. Przegląd Geologiczny, vol. 70 (9), p. 617-626  pdf (3.52 MB)
 • Uścinowicz G., 2023: Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku - zadanie państwowej słuzby geologicznej. Przegląd Geologiczny, vol. 71 (3), p. 138-144.  pdf (907 KB)

Wybrane wystąpienia konferencyjne

 • Kramarska R., Uścinowicz G., 2014: Wieloźródłowa analiza danych w rozważaniach o zmianach linii brzegowej. II sympozjum morskiej geomorfologii - Poziom morza, linia brzegowa. Gdańsk.
 • Uścinowicz G., Jurys L., Szarafin T., 2016: Landslides typology and processes in the cliffs of northern Poland. The 13th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology. Gdańsk.
 • Dąbrowski M., Badura J., Pacuła J., 2016: Modelowanie procesów geologicznych aktywnych w pasie brzegu klifowego. Konferencja - Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza – GEOST II, Jastrzębia Góra.
 • Uścinowicz G., 2017: Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku. Geoekosystem wybrzeży morskich. Międzyzdroje.
 • Uścinowicz G., Szarafin T., 2018: Short-term development forecast of low-lying and easy erodible coasts (Southern Baltic Sea). The 14th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology. Sztokholm-Huddinge.
 • Jasiński Ł., Pacuła J., Dąbrowski M., Badura J., Uścinowicz G., Szarafin T., Jurys L., Frydel J., 2018: Modelowanie dynamiki klifów południowego wybrzeża Bałtyku. Konferencja - Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza – GEOST III, Jastrzębia Góra.
 • Uścinowicz G., Pączek U., Szarafin T., Jegliński W., 2018: Pozyskiwanie i gromadzenie danych geologicznych jako narzędzie w monitorowaniu strefy brzegowej. IV Konferencja - Środowisko Informacji. Warszawa.
 • Maszloch E., Tobojko L., Wirkus K., 2019: Budowa geologiczna podbrzeża na odcinku Jastrzębia Góra – Lubiatowo. II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza. Gdynia.
 • Pączek U., Uścinowicz S., Szarafin T., Szmytkiewicz P., Uścinowicz G., Morawski M., 2019: Offshore large scale bedforms and related shoreline changes on southern Baltic. Baltic Sea Science Congress. Sztokholm.
 • Uścinowicz G., 2020: The coastal processes and management in the southern Baltic Sea. 3rd Baltic Earth Conference, Earth system changes and Baltic Sea coasts.
 • Uścinowicz G., Szarafin T., Maszloch E., Wirkus K., 2021: Rate and dynamic of shoreline retreat – case of southern Baltic Sea. Marine Geology: Marginal Seas - Past and Future. Guangzhou (Chiny).
 • Uścinowicz G., Szarafin T., Maszloch E., Wirkus K., Uścinowicz Sz. 2022: Erozyjny "hot spot" na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego – III Konferencja Polskich Badaczy Morza. Gdynia.

Materiały archiwalne

 • “Projekt robot geologicznych dla wykonania pilotażowego programu Kartografii 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku (rejon Jastrzębiej Góry)” – nr decyzji zatwierdzającej: DGKn-475-02/6073/13/JJ
 • „Projekt robot geologicznych dla realizacji przedsięwzięcia Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku, etap I – część lądowa” – nr decyzji zatwierdzającej: DGK-V.475.3.2016
 • „Projekt robot geologicznych dla realizacji przedsięwzięcia Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku, etap I – część morska” – nr decyzji zatwierdzającej: DGK-V.475.4.2016
 • „Projekt robot geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego i sporządzenia atlasu geologiczno-inżynierskiego miasta Jarosławca” – nr decyzji zatwierdzającej: BS.6540.2.2019.1
 • „Dokumentacja geologiczna Pilotażowy program Kartografii 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku”.
 • „Dokumentacja geologiczna Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku, etap I”.
 • „Projekt robot geologicznych dla realizacji przedsięwzięcia Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku, etap II – część morska” – nr decyzji zatwierdzającej: DNG-WNSG.4720.14.2019.KO
 • „Dodatek nr 1 do projektu robot geologicznych dla realizacji przedsięwzięcia Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku, etap II" – nr decyzji zatwierdzającej: DNG-WNSG.4720.1.2020.KO
 • „Dokumentacja geologiczna Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku, etap II”.