Badania grawimetryczne stanowią istotny element badań geodynamicznych. Pole grawitacyjne Ziemi jest zmienne w czasie jako konsekwencja zmian zachodzących w głębi i na powierzchni planety. Zmiany te są związane z przemieszczaniem się mas, a także są wynikiem zewnętrznych oddziaływań grawitacyjnych, z których największy udział ma oddziaływanie grawitacyjne słońca i księżyca.