Sejsmologia jest działem geofizyki, którego głównym celem jest badanie trzęsień ziemi i rozchodzenia się fal sejsmicznych wewnątrz Ziemi.