Aplikacja SOPO

Wyszukiwanie i przeglądanie informacji o zagrożeniach ruchami masowymi

sopo aplikacja 2015

Wejście do aplikacji

Dostęp do aplikacji

Od dnia 20.05.2013 korzystanie ze strony oraz aplikacji SOPO podlega zasadom opisanym w Regulaminie. Informacje na temat sposobu pozyskania danych, ich szacowanej dokładności oraz sugerowanego przeznaczenia zawarte są w dokumencie „Charakterystyka danych SOPO 10k”.

Pracowników organów administracji rządowej i samorządowej prosimy o kontakt (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) w celu przekazania dodatkowych wytycznych.