Uwaga!

Państwowy Instytut Geologiczny — Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje administracyjne podejmowane na szczeblu gminnym i powiatowym dotyczące planowania przestrzennego i uwzględniania w tych planach różnych ograniczeń i zakazów wynikających z występowania obszarów osuwiskowych oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi.

Dlatego prosimy w tych kwestiach zwracać się do właściwych jednostek administracyjnych (powiatów, gmin) i ich przedstawicieli (starostów, burmistrzów i wójtów), odpowiedzialnych za prowadzenie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Kontakt

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  – sprawy ogólne dotyczące osuwisk

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  – zgłaszanie interwencji

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  –  baza danych, aplikacja, udostępnianie danych