DYREKCJA ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO PIG-PIB

im. St. Doktorowicza-Hrebnickiego

 

Dyrektor Oddziału Górnośląskiego
dr Janusz JURECZKA
tel. (+48) 32 296 48 50
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Zastępca Dyrektora Oddziału Górnośląskiego
dr inż. Martyna GUZIK
tel. (+48) 32 296 48 54
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sekretariat Dyrektora
tel. (+48) 32 296 48 33
fax (+48) 32 296 48 48
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.