DYREKCJA ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO PIG-PIB

im. St. Doktorowicza-Hrebnickiego

 

Dyrektor Oddziału Górnośląskiego
dr Janusz JURECZKA
tel. (+48) 32 296 4850
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Zastępca Dyrektora Oddziału Górnośląskiego
dr Lidia RAZOWSKA-JAWOREK
tel. (+48) 32 296 4826
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sekretariat Dyrektora
tel. (+48) 32 296 4833
fax (+48) 32 296 4848
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.