Konkurs NASZA ZIEMIA

 

Państwowy Instytut Geologiczny organizuje corocznie dla młodzieży szkolnej konkurs NASZA ZIEMIA. 
Jest on rozgrywany w trzech kategoriach wiekowych:

  • dla szkół podstawowych jako konkurs plastyczny
  • a dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jako konkurs wiedzy geologiczno-środowiskowej

Przeprowadzany jest dwuetapowo. Etap półfinałowy jest organizowany przez ośrodki regionalne PIG-PIB (w Sosnowcu, Gdańsku, Szczecinie, Kielcach, Krakowie, Wrocławiu i Warszawie). Zwycięzcy półfinałów w każdej kategorii wiekowej przechodzą do finałów ogólnopolskich, odbywających się co roku w okolicach Dnia Dziecka w Muzeum Geologicznym PIG-PIB w Warszawie. Udział w finałach jest połączony z fundowaną laureatowi wycieczką do Warszawy.

 

Konkurs został zainicjowany w 2000 r. przez Oddział Górnośląski PIG w Sosnowcu. Z roku na rok w konkursie uczestniczyło coraz więcej szkół oraz rozszerzał się jego zasięg terytorialny. Od kilku lat odbywa się jako konkurs ogólnopolski pod patronatem  Głównego Geologa Kraju, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków i Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Patronat nad konkursem obejmują też między innymi liczne kuratoria oświaty. Od roku 2006 z jedną roczną przerwą konkurs jest dofinansowywany przez NFOŚiGW.

 

Prace plastyczne nagrodzone i wyróżnione w konkursie były prezentowane na wystawach, m.in. Wizje zaginionych światów, Katastrofy przyrodnicze oraz Nasza Ziemia (wystawa plenerowa wielkoformatowych fotogramów prac plastycznych). Zamieszczane były również w kalendarzach, na pocztówkach i zakładkach do książek wydawanych przez Państwowy Instytut Geologiczny - PIB.

2015 KG SEZ baner 03 160  Dzięki najstarszym skamieniałościom wiemy, że życie rozwija się na Ziemi od około 3,5 mld lat. W tak długim okresie czasu pojawiły się najdziwniejsze organizmy, które zasiedliły niegościnne nieraz i odludne zakamarki całej naszej planety. Wszystko zaczęło się w głębinach pradawnych mórz. Później skolonizowane zostały lądy, aż w końcu rozpoczął się nowy, śmiały eksperyment który całkowicie odmienił oblicze Ziemi – podbój przestworzy! To nie było łatwe zadanie skoro zaliczyli go nieliczni – tylko cztery linie ewolucyjne prowadzące do skrzydlatych owadów, gadów latających, ptaków i nietoperzy...


 

XV edycja ogólnopolskiego konkursu geologiczno-środowiskowego

Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro

odbywający się w 2014 roku pod hasłem:

OD PIONIERÓW ŻYCIA DO GAZU ŁUPKOWEGO

 

Konkurs geologiczno-środowiskowy 2014Wyobraźmy sobie Ziemię w czasach jej młodości – w kambrze, w ordowiku, czy też w sylurze (okresy geologiczne zaliczane do ery paleozoicznej). Jak wtedy wyglądała? Wzmożony wulkanizm, silne wiatry i brak gleby sprawiały, że lądy nie były zbyt gościnnym środowiskiem. Czegoś na nich brakuje. Jest jakoś... pusto? Ale to tylko pozory! Życie bogatego, kolorowego świata roślin i zwierząt toczy się w ukryciu pod powierzchnią wielkich mórz i oceanów. Po ich dnie wędrują liczne trylobity i drapieżne staroraki na które z kolei polują ogromne łodziki. Są też gąbki, stromatoporoidy, koralowce, ramienionogi, liliowce, mszywioły, a także misterne graptolity, tajemnicze konodonty i przypominający ryby przedstawiciele kręgowców. No i rzecz najważniejsza – są kąpiące się w świetle słońca morskie glony, których gigantyczna produkcja w ordowiku i sylurze stanowi obecnie kluczowe źródło gazu ziemnego (łupkowego) powstałego z ich obumarłych szczątków... W ten oto sposób mieszkańcy prastarych mórz i współczesne złoża surowców energetycznych, połączeni zostali ze sobą trwale wielką tajemnicą przyrody sprzed bagatela 485-420 milionów lat!

drapieżne oblicze ziemi

W finale regionalnym brało udział 699 uczniów z różnych zakątków województwa śląskiego i opolskiego. Otrzymaliśmy od Was 540 prac plastycznych i 159 pisemnych (etap I, część teoretyczna).

przez ocean czasu

Dziwne zjawisko... czas - niewidoczne, niematerialne, a potężne! A gdy z nim igrać - niebezpieczne. Dla wszystkich miłośników Ziemi ma on zupełnie inny wymiar, niż dla nazwijmy to roboczo - zwykłych obywateli naszego kraju. Sto, tysiąc, czy nawet milion lat, to w liczącej 4,6 miliarda lat historii naszej planety zaledwie tylko krótkie chwile! Jak więc mamy mówić o tym, co działo się w odległej przeszłości w kambrze, dewonie, karbonie, czy też jurze, skoro ciężko nam sobie przypomnieć, co robiliśmy trzy tygodnie temu... I tu z pomocą przychodzi nam geologia - nauka tak stara, jak świat!