Eksperci PIG-PIB ruszyli na odsiecz tureckim hydrogeologom

Kilkunastu tureckich geologów, hydrologów i przedstawicieli tureckiego ministerstwa środowiska szkoliło się pod koniec marca w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Zagranicznych gości interesowała przede wszystkim ochrona wód podziemnych.

Specjaliści z państwowej służby hydrogeologicznej (PSH) podzielili się swoimi doświadczeniami w realizacji zadań związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Jest to jeden z wymogów Unii Europejskiej, które Turcja musi spełnić jako kandydat do wspólnoty europejskiej. Służby geologiczne, hydrogeologiczne i hydrologiczne państw unijnych wspierają w tym swoich tureckich kolegów.

Podczas trzydniowej wizyty w PIG-PIB pracownicy Instytutu zaprezentowali zakres zadań PSH powołanej w roku 2001 do realizacji zadań związanych z wdrażaniem RDW w Polsce, zasady organizacji monitoringu wód podziemnych zgodnie z wymogami dyrektywy, metodykę oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, system zarządzania i kontroli jakości w monitoringu  wód podziemnych oraz organizację hydrogeologicznych baz danych PIG-PIB.

turcja muzeum

Pamiątkowe zdjęcie grupowe w Muzeum Geologicznym PIG-PIB

turcja pig stacja

Wizytacja stacji hydrogeologicznej I/40 Warszawa, podczas której omawiano strukturę organizacyjną monitoringu wód podziemnych w Polce oraz zaprezentowano automatykę pomiarową do rejestracji położenia zwierciadła wody

Goście z Turcji odbyli też sesje terenowe w stacjach hydrogeologicznych PIG-PIB. Zapoznali się z systemem automatyki pomiarowej oraz przeprowadzili pobór próbek wód podziemnych zgodnie z obowiązującymi procedurami badawczymi. Odwiedzili też kopalnię odkrywkową „Miedzianka” w Piekoszowie oraz ujęcie „Białogon” w Kielcach, gdzie poznali zasady organizacji monitoringu lokalnego oraz jego znaczenie dla kompleksowej oceny stanu jednolitych części wód podziemnych.

turcja stacja2

Wizytacja stacji hydrogeologicznej I/390 Nałęczów, w której zaprezentowano sposób poboru próbki wody zgodnie z akredytowanymi procedurami badawczymi PIG-PIB

 turcja kamienio

Wizyta w kopalni odkrywkowej „Miedzianka” w Piekoszowie, podczas której omawiano zagadnienia związane z monitoringiem lokalnym JCWPd

Wizyta przedstawicieli administracji tureckiej w Polsce to część międzynarodowego projektu o nazwie „Wsparcie zdolności Turcji w zakresie zarządzania ochroną wód podziemnych”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Autor: Anna Kuczyńska

Zdjęcia: Anna Kuczyńska