Newsletter Państwowej Służby Geologicznej nr 7/2021

W związku z trwającymi w Polsce od wielu tygodni opadami deszczu nadal utrzymuje się stan zagrożenia osuwiskowego jaki ogłoszono 19 lipca 2021 roku. Można się spodziewać uaktywnienia istniejących i powstania nowych osuwisk w południowej i południowo-wschodniej części Polski.

Państwowa Służba Geologiczna – Centrum Geozagrożeń informuje, że stan zagrożenia osuwiskowego ogłoszony w lipcu  tego roku jest nadal utrzymany. Obecnie obszar zagrożony ruchami masowymi obejmuje województwa śląskie, małopolskie, podkarpackie, południową część województwa lubelskiego oraz województwo świętokrzyskie. Jak informowaliśmy w lipcu, nawalne deszcze powodują uruchomienia osadów mało skonsolidowanych, które w wyniku nagłego nawodnienia powodują powstawanie spływów błotnych i błotno-gruzowych. Zjawiska tego typu mogą mieć charakter gwałtowny przez co mogą stanowić realne zagrożenie dla ludzi. Zalewające jezdnie masy ziemi i gruzu stanowią ponadto poważne niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego.

Ze względu na trwające już od wielu tygodni opady pojawiło się ponadto zagrożenie uruchomienia osuwisk dużych z głęboko położonymi powierzchniami poślizgu. Długotrwałe, niekoniecznie obfite opady sprzyjają uruchomieniu się starych, głębokich osuwisk. Są to zwykle przemieszczenia powolne i eksponują się głównie jako uszkodzenia budynków i infrastruktury lub jako ciągłe deformacje terenu. PIG-PIB otrzymało już pierwsze zgłoszenia o uruchamianiu się tego typu osuwisk, choć takich ruchów możemy spodziewać się nawet kilka tygodni po ustaniu opadów.

PIG-PIB przypomina, że najbardziej zagrożone są obszary, które objęte były ruchami masowymi w przeszłości. W ramach Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) prowadzona jest inwentaryzacja osuwisk w Polsce. Z lokalizacją dotychczas rozpoznanych osuwisk można zapoznać się za pośrednictwem internetowej aplikacji SOPO. W przypadku pojawienia się niepokojących przejawów ruchów masowych ziemi, powstania realnego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz infrastruktury, władze samorządowe powinny niezwłocznie zgłosić ten fakt telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) do Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB.

Więcej o osuwiskach i projekcie SOPO można przeczytać na stronie Centrum Geozagrożeń dedykowanej osuwiskom: osuwiska.pgi.gov.pl.

dr Tomasz Wojciechowski
Kierownik Centrum Geozagrożeń
tel.: 12 290 13 85
tel.kom.: 783 834 013
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

26 sierpnia 2021 r.