System Osłony Przeciwosuwiskowej — Etap III

Kartowanie i wykonywanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru Karpat polskich (25% powierzchni) oraz monitorowanie wybranych osuwisk w Karpatach.

Realizacja: 2016-2023

 

Główne zadania Etapu III:

  • Opracowanie map osuwisk i terenów zagrożonych (MOTZ) w skali 1:10 000 dla kolejnych jednostek administracyjnych w układzie gminnym (52 gminy karpackie w woj. podkarpackim) oraz powiatowym (42 powiaty pozakarpackie);
  • Aktualizacja rejestrów terenów zagrożonych ruchami masowymi i włączenie tych danych do bazy SOPO dla 9 wybranych powiatów pozakarpackich;
  • Założenie monitoringu powierzchniowego i wgłębnego na kolejnych 6 wybranych osuwiskach oraz monitoringu on-line na 1 wybranym osuwisku a także prowadzenie pomiarów monitoringowych na łącznie 60 osuwiskach;
  • Prowadzenie i aktualizacja bazy SOPO oraz modernizacja aplikacji internetowej;
  • Szkolenia i konsultacje oraz prace interwencyjne i aktualizacyjne (dla 75 gmin karpackich) prowadzone w oparciu o metodykę wykorzystania danych ze skaningu lotniczego do weryfikacji zasięgów osuwisk oraz monitoringu osuwisk;
  • Prognozowanie zagrożeń osuwiskowych na potrzeby sporządzania/aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także na potrzeby jednostek zarządzania kryzysowego.

 

W Etapie III, podobnie jak w etapach wcześniejszych, mapy osuwisk dla poszczególnych jednostek administracyjnych będą na bieżąco przekazywane do właściwych jednostek samorządowych.

Poniżej zamieszczono mapę przedstawiającą obecny zakres przestrzenny danych zgromadzonych w bazie SOPO wraz z gminami i powiatami przewidzianymi do realizacji MOTZ w obecnym etapie projektu.

 Otwarcie mapy w osobnym oknie

 

Realizacja III etapu projektu SOPO finansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

logotyp13a