System Osłony Przeciwosuwiskowej — Etap II

Kartowanie i wykonywanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru Karpat Polskich (75% powierzchni) oraz monitorowanie wybranych osuwisk w Karpatach

Realizacja: 2008-2015

 

Główne zadania Etapu II:

  • wykonano mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 wraz z wypełnieniem kart rejestracyjnych dla 75 % powierzchni obszaru Karpat;
  • założono system monitoringu powierzchniowego i wgłębnego na wybranych 60 osuwiskach karpackich;
  • prowadzono, uzupełniano i aktualizowano bazę danych o zagrożeniach osuwiskowych SOPO;
  • opracowano w ramach tzw. „ścieżki interwencyjnej” karty dokumentacyjne osuwisk, które uaktywniły się po bardzo intensywnych opadach deszczu i powodziach na przełomie maja i czerwca 2010 r.

 

Mapę osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi wykonano dla 198 gmin karpackich, w tym:

  • 35 gmin w 3 powiatach (bielskim, cieszyńskim i żywieckim) województwa śląskiego;
  • 117 gmin w 14 powiatach (bocheńskim, brzeskim, gorlickim, krakowskim, limanowskim, myślenickim, nowosądeckim, nowotarskim, oświęcimskim, suskim, tarnowskim, tatrzańskim, wadowickim i wielickim) województwa małopolskiego;
  • 46 gmin w 7 powiatach (dębickim, jarosławskim, jasielskim, łańcuckim, krośnieńskim, przemyskim i strzyżowskim) województwa podkarpackiego.

 

Realizacja II etapu projektu SOPO została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

logotyp13a