Uwaga!

Państwowy Instytut Geologiczny — Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje administracyjne podejmowane na szczeblu gminnym i powiatowym dotyczące planowania przestrzennego i uwzględniania w tych planach różnych ograniczeń i zakazów wynikających z występowania obszarów osuwiskowych oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi.

Dlatego prosimy w tych kwestiach zwracać się do właściwych jednostek administracyjnych (powiatów, gmin) i ich przedstawicieli (starostów, burmistrzów i wójtów), odpowiedzialnych za prowadzenie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Kontakt

Uprzejmie prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji dot. osuwisk i terenów zagrożonych do PIG-PIB:

  • pocztą mailową na podane poniżej adresy lub
  • poprzez ePUAP (skrzynka: /PIG-PIB/SkrytkaESP) lub
  • tradycyjną pocztą.

Prosimy o nie wysyłanie pism równocześnie 2 lub 3 drogami.

Adresy mejlowe:

  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  – sprawy ogólne dotyczące osuwisk;
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  – zgłaszanie interwencji;
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  –  baza danych, aplikacja.

Udostępnianie danych osuwiskowych prowadzone jest przez Narodowe Archiwum Geologiczne, na podstawie przepisów dotyczących udostępniania informacji geologicznej – art. 98 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 z późn. zm.). Udostępnione dane podlegają warunkom opisanym w dokumencie Warunki wykorzystania danych osuwiskowych (baza SOPO 10k). Wnioski o udostępnienie danych osuwiskowych należy kierować do Narodowego Archiwum Geologicznego.