GEOLOGIA SAMORZĄDOWA

Geologia samorządowa

Serwis informacyjno-edukacyjny Geologia Samorządowa informuje przedstawicieli administracji geologicznej na temat geologii, górnictwa, ochrony środowiska oraz zmian w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawie Prawo ochrony środowiska.  Użytkownicy serwisu są na informowani o zmianach w aktach prawnych oraz o inicjatywach, programach i konsultacjach powiązanych z działalnością administracji geologicznej.

W ramach zadania opracowano nowy projekt witryny „Geologia Samorządową” oraz zmodernizowano i dostosowano podstrony serwisu (wraz z forum) od strony informatyczno-technicznej. Przez cały okres trwania projektu przygotowane będą materiały edukacyjne na tematyczne podstrony witryny oraz dokonywana będzie aktualizacja istniejących dokumentów, zgodnie z wprowadzanymi zmianami w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz ustaw „pakietu” Prawo ochrony środowiska. Monitorowane będą  zmiany przepisów pakietu ustaw z zakresu ochrony środowiska oraz użytkownicy serwisu będą informowani o zmianach w aktach prawnych.

Dokonywana będzie aktualizacja tekstów aktów prawnych, które publikowane będą w zakładce ”Prawo” oraz zamieszczane będą wyjaśnienia do przepisów prawa geologicznego i górniczego. Monitorowane będą strony MŚ, MSWIA, KZGW, WUG, PIOŚ, GDOŚ, ZPP oraz innych instytucji europejskich w celu bieżącego informowania użytkowników witryny „Geologia Samorządowa” o podejmowanych przez te jednostki inicjatywach, programach oraz konsultowanych lub opracowanych przez nie strategicznych dokumentach.