KARTOGRAFIA GEOLOGICZNA

Państwowa służba geologiczna realizuje zadania z zakresu podstawowej i tematycznej kartografii geologicznej. Inicjuje, koordynuje i wykonuje opracowania seryjnej kartografii geologicznej, hydrogeologicznej i środowiskowej, dążąc do utrzymania stałej aktualności danych geologicznych. Opracowania te obejmują swoim zasięgiem obszar całego kraju. Realizowane sa także nieseryjne opracowania regionalne.

Opracowywanie map geologicznych jest jedną z najistotniejszych działalności większości (przeciętnie dla 30 z 35 służb, członków EGS) Europejskich Służb Geologicznych (EGS). Jest to podyktowane stale rosnącym zapotrzebowaniem odbiorców, zarówno osób prywatnych jak i podmiotów gospodarczych, jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz uczelni wyższych. Raport z analizy statystycznej strony internetowej PIG-PIB (2015) wskazuje, że fraza „mapa geologiczna” jest jedną z najczęściej wyszukiwanych.

Podążając za najnowszymi trendami, państwowa słuzba geologiczna rozwija i modernizuje opracowania kartograficzne. W 2020 roku Polska będzie jednym z pierwszych krajów w Europie z kompletną, opracowaną dla całego kraju I Edycją Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 (dostępną w wersji cyfrowej). Wszystkie opracowania kartograficzne są sukcesywnie udostępniane przez przeglądarkę internetową CBDG.

Kierunki działania