GEOTERMIA

W Polsce trwa dynamiczny rozwój technologii gruntowych pomp ciepła montowanych w budynkach prywatnych i publicznych. Jest to efekt ukierunkowania światowej polityki energetycznej na szersze wykorzystanie energii odnawialnych, stosowanie technologii zero-emisyjnych oraz podniesienie standardów izolacji budynków zmierzających do zmniejszenia energii niezbędnej do ich ogrzewania (lub chłodzenia).

Możliwości wykorzystania ciepła Ziemi z utworów przypowierzchniowych, ujętych terminem geotermii płytkiej lub niskotemperaturowej nie były w skali ogólnokrajowej przedmiotem opracowań służących ich ilościowej lub jakościowej ocenie. Szacuje się, że w skali kraju zostało już zainstalowanych ponad 12 000 gruntowych pomp ciepła.

Kierunki działań