bilans perspektywicznych zasobów kopalin

 

Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski wg stanu na 31.12.2018 r. (PDF, 41,7 Mb)

 

 

 

 

 

 

Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski wg stanu na 31.12.2018 r. przedstawia informacje o zasobach perspektywicznych i prognostycznych złóż, które potencjalnie mogą stanowić rezerwę surowcową Polski. Konieczność oceny zasobów perspektywicznych wynika z ciągłego dopływu nowych informacji, a także z potrzeby stałego monitorowania zmieniających się warunków rynkowych. Ocena stanu zasobów perspektywicznych została przeprowadzona w ramach realizacji zadań Państwowej Służby Geologicznej w oparciu o najnowsze wyniki badań geologicznych, geofizycznych, kartograficznych i złożowych.

W Bilansie przedstawiono informacje na temat rud metali, kopalin energetycznych, chemicznych, budowlanych, przemysłu szklarskiego, wód zaliczonych do kopalin (solanki, wody lecznicze, wody termalne) i po raz pierwszy kopalin podmorskich. Wprowadzenie tych ostatnich do Bilansu wypełniło lukę informacyjną oraz usystematyzowało informacje o potencjale złożowym Bałtyku.

Bilans to prawie 430 stron fachowej wiedzy, opracowanej przez zespół ekspertów z PIG-PIB oraz Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. To także bogata baza publikowanych i archiwalnych opracowań złożowych (ponad 1600 pozycji).

Lektura Bilansu pozwala na wyciągnięcie wniosku, że Polska należy do krajów o wysokim geopotencjale i znacznych zasobach złóż kopalin. Dotyczy to zasobów zarówno udokumentowanych, jak i perspektywicznych, choć sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Część surowców ma udokumentowane zasoby złóż pozwalające na długotrwałą eksploatację zabezpieczającą krajowe potrzeby gospodarki, część zaś występuje w złożach, których zasoby wyczerpią się w ciągu kilku lub kilkudziesięciu lat.

KONTAKT

Stanisław Wołkowicz
Zakład Geologii Środowiskowej
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 22 459 2584