Wydawnictwa

Wszystkie wydawnictwa Muzeum Geologicznego wraz z innymi wydawnictwami Państwowego Instytutu Geologicznego -PIB są dostępne w siedzibie PIG-PIB oraz w sklepie online.

 


WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE


Oblicza Ziemi

Kup online

Oblicza Ziemi - okładkaTo bogato ilustrowana książka o tematyce geologicznej, skierowana do szerokiego grona odbiorców, których interesują zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych, a w szczególności – nauki o Ziemi. Książka ta nie jest systematycznym, popularnonaukowym opracowaniem najważniejszych zagadnień geologicznych, lecz zbiorem krótkich odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby zwiedzające Muzeum Geologiczne lub odwiedzające stoiska naszego Muzeum podczas licznych imprez popularnonaukowych w całym kraju. Wybór tematów jest zatem autorski – przygotowany przez pracowników Muzeum Geologicznego, a w opracowaniu merytorycznym zagadnień wzięli udział również inni geolodzy Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB. Opracowanie ma charakter albumowy, ilustrowane rysunkami dzieci nadesłanymi na ogólnopolski konkurs geologiczny „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”, organizowany przez Muzeum Geologiczne i oddziały regionalne Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB.

 


Nie tylko dinozaury. Poradnik dla poszukiwaczy skamieniałości

Kup online

Nie tylko dinozaury - okładkaZawarte w skałach szczątki zwierzęce i roślinne oraz ślady ich działalności życiowej są świadectwem niezwykle bujnego i ciągle zmieniającego się ŻYCIA, którego CZŁOWIEK jest tylko, jak się zwykle i nie wiadomo czy słusznie uważa, najdoskonalszym tworem ewolucji. Tym szczątkom – skamieniałościom – poświęcona jest książka, której przesłaniem jest wędrówka przez wieki, w których spotkać można fascynujące ślady dawnego życia, nieporównywalnego z obecnym, a które jednak legło u podstaw obecnego świata organicznego Ziemi.

 

 

 


Seria zeszytów pod wspólnym tytułem „Historia Ziemi”

Kup online

Każdy z zeszytów poświęcony jest innemu okresowi w dziejach naszej planety. Dotychczas wydane zostały Prekambr oraz wszystkie okresy paleozoiku. Jest to swego rodzaju geologia historyczna w pigułce: w każdym z zeszytów znalazło się miejsce na informacje o paleogeografii, ruchach górotwórczych, zmianach klimatu, atmosfery i hydrosfery oraz ewolucji życia na Ziemi. W osobnym rozdziale omówione jest występowanie skał poszczególnych okresów w Polsce i na świecie. Publikacja ilustrowana jest zdjęciami, rysunkami, mapami i wykresami.

Prekambr - okładkaKambr - okładkaOrdowik - okładkaSylur - okładkaDewon - okładkaKarbon - okładkaPerm - okładkaTrias - okładkaJura - okładkaKreda - okładka

 


 FOLDERY POPULARNONAUKOWE


Muzeum Geologiczne wydaje liczne foldery popularnonaukowe dotyczące geologii regionów lub określonych zagadnień geologicznych.

Kup online

Jak powstał Bałtyk - okładkaAmonit - okładkaBursztyn bałtycki - okładkaNieziemskie kamienie - okładkaTrylobity - okładkaJura wieluńsko-częstochowska - okładkaJak to jest być karbońską rośliną - okładkaKry łukowskie - okładkaSkamieniale drewno -okładkaOpowieść o soli kamiennej - okładkaJak powstały Góry Świętokrzyskie - okładkaJak powstały Tatry - okładka

Mamut wielki - okładkaIchtiozaur - okładkaNosorożec - okładka