pg_okl_1_2011_03pg_okl_4_2011_03


Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ

NEWS FROM GEOLOGICAL ADMINISTRATION

169
Tematy geologiczne zamówione przez Ministra Środowiska, zrealizowane
w 2010 r.

Geological projects ordered by the Minister of the Environment and completed in the year 2010
Ewa Zalewska

 

176
Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2010 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych
Cartographic works prized by the Cartographic Commission of the Ministry of the Environment for the year 2010
Małgorzata Sikorska-Maykowska

KALENDARIUM
CALENDAR

179
Informacje o przyszłych wydarzeniach
Information on upcoming events
Barbara Żbikowska

183
Przegląd ważniejszych wydarzeń
Review of the most important events
Barbara Żbikowska

CO W PRASIE PISZCZY
PRESS REVIEW

185
Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – styczeń 2011
The top news highlights – January 2011
Mirosław Rutkowski

NASI W FILADELFII
POLISH PUBLICATIONS IN WORLD PERIODICALS

188
Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi
Publications of Polish authors in leading international Earth science journals
Janina Wiszniewska, Paweł Aleksandrowski

KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE
CONGRESSES, SYMPOSIA AND CONFERENCES

190
Kolekcje naukowe świata – przyszłość interdyscyplinarnych badań naukowych – Spotkanie SciColl – Melbourne, Australia, 31.01–9.02.2011
Scientific collections international – the future of inter- disciplinary research – SciColl Meeting – Melbourne, Australia, 31.01– 9.02.2011
Piotr Szrek


WYDARZENIA
EVENTS

195
Miedź i papier – wystawa akwafort i rysunków Marii Okołów-Podhorskiej w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie – 4–27.02.2011
Copper and paper – exhibition of etchings and drawings of Maria Okołów-Podhorska in the Museum of the Earth, Polish Academy of Sciences, Warsaw – 4–27.02.2011
Karolina Jackowiak

POŻEGNANIA
ORBITUARIES

196
Janina Wikło 1950–2011
Ewa Zakrzewska-Dziki, Anna Więckowska

RECENZJE
REVIEWS

198
J. Zalasiewicz – The Earth After Us. What legacy will humans leave in the rocks?
Marek Narkiewicz

199
L. Dziewińska, S. Marek, R. Tarkowski & B. Uliasz-Misiak – Potencjalne struktury geologiczne do składowania CO2 w utworach mezozoiku Niżu Polskiego (charakterystyka oraz ranking)
L. Dziewińska, S. Marek, R. Tarkowski & B. Uliasz-Misiak – Potential geological CO2 storage sites in the Mesozoic of the Polish Lowlands (characteristics and ranking)
Piotr Karnkowski

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
ECONOMIC NEWS

201
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Updates on crude oil and natural gas
Jerzy Zagórski

LISTY DO REDAKCJI
LETTERS TO EDITORIAL OFFICE

205
Uwagi do artykułu Kamień wykorzystany do budowy klasztoru Świętego Krzyża na Łysej Górze
Stone used in construction of the Święty Krzyż (St. Cross) Cloister, Mt. Łysa Góra, Holy Cross Mts.: Discussion
Anna Żylińska

KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY
GEOLOGICAL KALEIDOSCOPE

206
Ciekawostki geologiczne Druskiennik (Druskininkai)
Geological curiosities of the Druskienniki (Druskininkai) area, Lithuania
Marek Graniczny, Jonas Satkunas, Gediminas Motuza,
Zbigniew Kowalski, Halina Urban, Jolanta Čyžiene


ARTYKUŁY INFORMACYJNE
INFORMATIONAL ARTICLES

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
INTERNATIONAL COOPERATION

211
Podstawy prawno-organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze geologiczno-górniczym w Socjalistycznej Republice Wietnamu
Legal and administrative framework for investments in the geological-mining sector in the Socialist Republic of Vietnam
Andrzej W. Jasiński

ARTYKUŁY NAUKOWE
SCIENTIFIC ARTICLES

GEOLOGIA CZWARTORZĘDU
QUATERNARY GEOLOGY 

214
Chronologia i zasięgi nasunięć lądolodu na obszarze lobu Wisły podczas stadiału głównego ostatniego zlodowacenia
Chronology and extents of ice sheet advances in the Vistula lobe area during the Main Stage of the Last Glaciation
Wojciech Wysota, Paweł Molewski

MINERALOGIA
MINERALOGY

226
Nowe dane o minerałach wietrzeniowych złoża Miedzianka-Ciechanowice w Rudawach Janowickich (Dolny Śląsk, Polska)
New data on supergene minerals from Miedzianka-Ciechanowice deposit in the Rudawy Janowickie Mountains (Lower Silesia, Poland)
Rafał Siuda, Bożena Gołębiowska


GEOLOGIA REGIONALNA
REGIONAL GEOLOGY

235
Piaskowiec kwarcytowy w dolnej części formacji z Kopieńca między Doliną Bystrej i Doliną Olczyską w Tatrach
Quartzitic sandstone in the lower part of the Kopieniec Formation between the Bystra Valley and the Olczyska Valley in the Tatra Mountains (Poland)
Andrzej Iwanow, Ryszard Zabielski, Małgorzata Połońska

GEOLOGIA INŻYNIERSKA
ENGINEERING GEOLOGY

245
Modelowanie procesu osiadania terenu górniczego Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów – nowe podejście
Land subsidence modeling in mining area of open pit Brown Coal Mine Bełchatów – a new approach
Michał Palmąka