Historia Ziemi

Historia Ziemi
Nasza planeta jest niezwykłym miejscem we wszechświecie. Jej wiek datuje się na około 4,6 mld lat. W tym czasie jej powierzchnia zmieniła swe oblicze wiele razy, pojawiały się i znikały grupy organizmów, zostawiając czasami po sobie ślad w postaci skamieniałości właściwych i śladowych. Warto zapoznać się z jej historią rozpisaną na ery i okresy.
 
Wystawa "Historia Ziemi"
 
PALEOZOIK

 

MEZOZOIK

 

KENOZOIK

 

 

Logo NFOŚIGW