OCENA GEOZAGROŻEŃ I WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH STREFY BRZEGOWEJ

 

OFERTA

Erozja brzegu morskiegoGłówne czynniki powodujące niszczenie polskiego wybrzeża to: budowa geologiczna, sztormy, intensywne opady atmosferyczne oraz nieprzemyślana działalność człowieka.

Najbardziej spektakularnym przykładem zagrożenia osuwiskami i obrywami na polskim wybrzeżu jest klif w Jastrzębiej Górze o długości około 2 km i wysokości do 30 m. W latach 1997-1990 zbocze klifu cofało się średnio o 0,94 m/rok.

Do najbardziej powszechnych i niebezpiecznych procesów niszczących polskie wybrzeże należą:

 • OBRYWY - tworzą się na klifach utworzonych z glin zwałowych
 • OSYPISKA - występują na klifach zbudowanych z utworów piaszczystych
 • OSUWISKA - tworzą się na klifach o złożonej budowie i strukturze, zwłaszcza tam gdzie utwory ilaste tworzą potencjalną powierzchnię poślizgu; są najgroźniejszym zjawiskiem, sięgającym niejednokrotnie do kilkuset metrów w głąb lądu, w przeciwieństwie do obrywów i osypisk obserwowanych głównie w kilkumetrowej strefie na styku klifu i plaży
 • Wyznaczanie obszarów zagrożonych erozją morską
 • Wykonanie ekspertyz określających stopień zagrożenia obrywami, osypiskami, osuwiskami
 • Monitoring erozji brzegu morskiego pod kątem jego geologicznych uwarunkowań, z zastosowaniem naziemnego skaningu laserowego, sejsmiki refrakcyjnej i wierceń geologicznych

Monitoring wybrzeża z zastosowaniem naziemnego skaningu laserowego

Skaner laserowy w sposób zdalny, szybki (kilkadziesiąt tysięcy pomiarów na sekundę) i precyzyjny (dokładność milimetrowa) wykonuje pomiary wskazanego obiektu lub terenu.

Monitorowanie osuwisk i klifów morskich technologią naziemnego skaningu laserowego umożliwia rejestrację zmian:

 • położenia wybranych punktów na osuwisku
 • położenia i kształtu powierzchni osuwiska, klifu
 • ścian budynków, nawierzchni dróg itp.
 • położenia i przebiegu elementów liniowych (krawędzi budynków, dróg itp.)
 • położenia i kształtu brył, np. budynków

Badania przeprowadzone przez PIG-PIB na klifie w Jastrzębiej Górze w okresie 30.04-30.07.2010 r. wykazały, że w dalszym ciągu występują ruchy masowe w sąsiedztwie masywnej konstrukcji chroniącej klif (w tym okresie czoło osuwiska przesunęło się o 8 m, powierzchnia osuwiska obniżyła się maksymalnie o 0,5 m, a wysokość przesuniętego czoła osuwiska osiągnęła 2 m).

 • Analiza i prognoza rozwoju brzegu morskiego
 • Opracowanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi

Monitoring osuwisk

W 2006 r. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Ministra Środowiska, rozpoczął realizację wieloletniego projektu System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO). Projekt finansowany jest ze źródeł Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podstawowym celem projektu jest rozpoznanie, udokumentowanie i przedstawienie na mapie w skali 1 : 10 000 wszystkich osuwisk, obrywów, osypisk i terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi w Polsce oraz założenie systemu monitoringu wgłębnego i powierzchniowego na wybranych osuwiskach.

PIG-PIB wykonał mapy pilotażowe osuwisk w skali 1:10 000 dla gminy Władysławowo. Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 są podstawowym źródłem informacji z zakresu geozagrożeń, niezbędnym do optymalnego planowania przestrzennego.

 • Opracowanie kart rejestracyjnych i dokumentacyjnych osuwisk
 • Ocena możliwości stabilizacji zboczy klifowych
 • Wybór metody zabezpieczenia klifu i jego odbudowy
 • Opracowanie projektu monitoringu stabilności zboczy klifowych
 • Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej w zakresie korzystania z bazy danych Projektu SOPO
 • Prace rozpoznawcze i dokumentacyjne zasobów piasków morskich do sztucznego zasilania plaż oraz opracowanie zaleceń dotyczących sposobu eksploatacji piasków

Sztuczne zasilanie plaż

Podstawową metodą zabezpieczania brzegów morskich, zgodnie z ustawą o ustanowieniu programu wieloletniego Program ochrony brzegów morskich (Dziennik Ustaw Nr 67 poz. 621 z 18 kwietnia 2003 r.), przyjętą do realizacji przez Sejm RP, jest sztuczne zasilanie plaż materiałem piaszczystym pozyskiwanym ze złóż morskich. Ochrona brzegów metodą sztucznego zasilania do 2023 r. wymagać będzie użycia minimum 60 mln m3 piasku.

Dotychczasowe rozpoznanie osadów dna Bałtyku, w tym miąższości warstwy piaszczystej wskazuje w niektórych rejonach na deficyt piasków zdatnych do zasilania plaż. Konieczne są dodatkowe prace poszukiwawcze oraz szczegółowe rozpoznanie obszarów perspektywicznych dla występowania piasków na dnie morskim o powierzchni znacznie przekraczającej 600 km.

 • Kontrola efektywności sztucznego zasilania plaż


APARATURA

 • naziemny skaner laserowy RIEGL VZ-400
 • aparat fotograficzny NIKON D700 z obiektywami NIKKOR 14 mm f/2,8D i 50 mm f/1,8D
 • system GPS Trimble R8 GNSS
 • 24-kanałowy system pomiarowy TERRALOCK MK6 z wysokoczęstotliwościowymi geofonami typ L-B10 oraz urządzeniem udarowym PEG40
 • wiertnica GEOPROBE
 • samochód terenowy LANDROVER

 

OPROGRAMOWANIE

 • RIEGL RiSCAN PRO
 • ASCAN firmy ASTRAGIS działający w środowisku Microstation
 • REFLEXW firmy SAND MEIER

 

KONTAKT

 

Gdańsk

mgr inż. Leszek Jurys
Oddział Geologii Morza, gdansk.pgi.gov.pl
tel. 58 554 29 09, 58 554 31 35
fax 58 554 29 10
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Grzegorz Uścinowicz
Oddział Geologii Morza, gdansk.pgi.gov.pl
tel. 58 554 29 09 w. 216
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Szczecin

mgr Justyna Relisko-Rybak
Oddział Pomorski w Szczecinie
Program Geologia Morza
tel. 91 43 23 435
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Warszawa

dr Dariusz Grabowski
Program Geozagrożenia
tel. 22 45 92 322
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.