OCENA GEOZAGROŻEŃ I WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH STREFY BRZEGOWEJ

grafika ilustracyjna


EROZJA BRZEGU MORSKIEGO

Główne czynniki powodujące niszczenie polskiego wybrzeża to: budowa geologiczna, sztormy, intensywne opady atmosferyczne oraz nieprzemyślana działalność człowieka.

Najbardziej spektakularnym przykładem zagrożenia osuwiskami i obrywami na polskim wybrzeżu jest klif w Jastrzębiej Górze o długości około 2 km i wysokości do 30 m. W latach 1997-1990 zbocze klifu cofało się średnio o 0,94 m/rok.

Do najbardziej powszechnych i niebezpiecznych procesów niszczących polskie wybrzeże należą:

 • OBRYWY - tworzą się na klifach utworzonych z glin zwałowych
 • OSYPISKA - występują na klifach zbudowanych z utworów piaszczystych
 • OSUWISKA - tworzą się na klifach o złożonej budowie i strukturze, zwłaszcza tam gdzie utwory ilaste tworzą potencjalną powierzchnię poślizgu; są najgroźniejszym zjawiskiem, sięgającym niejednokrotnie do kilkuset metrów w głąb lądu, w przeciwieństwie do obrywów i osypisk obserwowanych głównie w kilkumetrowej strefie na styku klifu i plaży

OFERTA

 • Wyznaczanie obszarów zagrożonych erozją morską
 • Wykonanie ekspertyz określających stopień zagrożenia obrywami, osypiskami, osuwiskami
 • Monitoring erozji brzegu morskiego pod kątem jego geologicznych uwarunkowań, z zastosowaniem naziemnego skaningu laserowego, sejsmiki refrakcyjnej i wierceń geologicznych

MONITORING WYBRZEŻA Z ZASTOSOWANIEM NAZIEMNEGO SKANINGU LASEROWEGO

 • Analiza i prognoza rozwoju brzegu morskiego
 • Opracowanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi

Skaner laserowy w sposób zdalny, szybki (kilkadziesiąt tysięcy pomiarów na sekundę) i precyzyjny (dokładność milimetrowa) wykonuje pomiary wskazanego obiektu lub terenu.

Monitorowanie osuwisk i klifów morskich technologią naziemnego skaningu laserowego umożliwia rejestrację zmian:

 • położenia wybranych punktów na osuwisku
 • położenia i kształtu powierzchni osuwiska, klifu
 • ścian budynków, nawierzchni dróg itp.
 • położenia i przebiegu elementów liniowych (krawędzi budynków, dróg itp.)
 • położenia i kształtu brył, np. budynków

Badania przeprowadzone przez PIG-PIB na klifie w Jastrzębiej Górze wykazały, że w dalszym ciągu występują ruchy masowe w sąsiedztwie masywnej konstrukcji chroniącej klif.

MONITORING OSUWISK

 • Opracowanie kart rejestracyjnych i dokumentacyjnych osuwisk
 • Ocena możliwości stabilizacji zboczy klifowych
 • Wybór metody zabezpieczenia klifu i jego odbudowy
 • Opracowanie projektu monitoringu stabilności zboczy klifowych
 • Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej w zakresie korzystania z bazy danych Projektu SOPO
 • Prace rozpoznawcze i dokumentacyjne zasobów piasków morskich do sztucznego zasilania plaż oraz opracowanie zaleceń dotyczących sposobu eksploatacji piasków

W 2006 r. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Ministra Środowiska rozpoczął realizację wieloletniego projektu System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO). Projekt finansowany jest ze źródeł Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podstawowym celem projektu jest rozpoznanie, udokumentowanie i przedstawienie na mapie w skali 1:10 000 wszystkich osuwisk, obrywów, osypisk i terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi w Polsce oraz założenie systemu monitoringu wgłębnego i powierzchniowego na wybranych osuwiskach.

PIG-PIB wykonał mapy pilotażowe osuwisk w skali 1:10 000 dla gminy Władysławowo. Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 są podstawowym źródłem informacji z zakresu geozagrożeń, niezbędnym do optymalnego planowania przestrzennego.

SZTUCZNE ZASILANIE PLAŻ

 • Kontrola efektywności sztucznego zasilania plaż

Podstawową metodą zabezpieczania brzegów morskich, zgodnie z ustawą o ustanowieniu programu wieloletniego Program ochrony brzegów morskich (Dziennik Ustaw Nr 67 poz. 621 z 18 kwietnia 2003 r.), przyjętą do realizacji przez Sejm RP, jest sztuczne zasilanie plaż materiałem piaszczystym pozyskiwanym ze złóż morskich. Ochrona brzegów metodą sztucznego zasilania do 2023 r. wymagać będzie użycia minimum 60 mln m3 piasku.

Dotychczasowe rozpoznanie osadów dna Bałtyku, w tym miąższości warstwy piaszczystej wskazuje w niektórych rejonach na deficyt piasków zdatnych do zasilania plaż. Konieczne są dodatkowe prace poszukiwawcze oraz szczegółowe rozpoznanie obszarów perspektywicznych dla występowania piasków na dnie morskim o powierzchni znacznie przekraczającej 600 km.

APARATURA

 • naziemny skaner laserowy RIEGL VZ-400
 • aparat fotograficzny NIKON D700 z obiektywami NIKKOR 14 mm f/2,8D i 50 mm f/1,8D
 • system GPS Trimble R8 GNSS
 • 24-kanałowy system pomiarowy TERRALOCK MK6 z wysokoczęstotliwościowymi geofonami typ L-B10 oraz urządzeniem udarowym PEG40
 • wiertnica GEOPROBE
 • samochód terenowy LANDROVER

OPROGRAMOWANIE

 • RIEGL RiSCAN PRO
 • ASCAN firmy ASTRAGIS działający w środowisku Microstation
 • REFLEXW firmy SAND MEIER

KONTAKT

Gdańsk
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Wojciech Jegliński
Dyrektor Oddziału Geologii Morza w Gdańsku
tel. 58 554 3134
tel. 58 554 2909 w. 204
tel. kom. 609 265 696
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

dr Grzegorz Uścinowicz
Oddział Geologii Morza w Gdańsku
tel. 58 554 29 09 w. 216
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Szczecin
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Zenon Wiśniowski
Dyrektor Oddziału Pomorskiego w Szczecinie
tel. 91 432 3435
tel. kom. 608 372 235
fax. 91 487 8774
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.