Centrum Badawczo-Rozwojowe KGHM Cuprum oraz Wrocławskie Centrum Badań EIT+ podpisały porozumienie o współpracy.

Jak donosi portal gramwzielone, w ciągu ostatnich kilku lat znacznie spadł udział węgla w brytyjskim miksie energetycznym. 

Grupa kapitałowa KGHM oraz pięć wiodących wrocławskich uczelni podpisały w środę porozumienie dot. realizacji doktoratów wdrożeniowych.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. w Polsce obowiązuje 20 koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż gazu z łupków.

W Ministerstwie Energii odbyło się 11 lipca 2017 r. spotkanie Trójstronnych Zespołów Branżowych - ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników oraz ds. Branży Węgla Brunatnego.

20 pracowników Polskiej Grupy Górniczej (PGG) zrealizuje w kopalniach tzw. doktoraty wdrożeniowe, których efekty mają poprawić działanie firmy.

Najnowszy Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce jest już dostępny on-line. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) podsumował w nim dane dotyczące złóż kopalin z ostatniego roku.

Zwiększenie bezpieczeństwa górników, skuteczniejsza ochrona atmosfery i korzyści gospodarcze – to najważniejsze cele rozwoju nowych technologii pozyskiwania metanu. Ma temu służyć pierwsze na świecie Międzynarodowe Centrum Doskonałości w zakresie wykorzystania metanu z kopalń węgla (ICE-CMM) otwarte w Katowicach pod auspicjami ONZ.

Według stanu na dzień 31 maja 2017 r. w Polsce obowiązuje 20 koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż gazu z łupków. Koncesje te zostały udzielone na rzecz 7 polskich i zagranicznych podmiotów (koncesjonariuszy). Do 22 maja 2017 r. koncesjonariusze wykonali 72 otwory rozpoznawcze.