TERMIN konferencji inaugurującej: 25 lutego 2015 r.


MIEJSCE konferencji inaugurującej:

Centrum konferencyjne FOCUS, Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa


LINK do miejsca konferencji


DOJAZD:

  • z Dworca Warszawa Centralna: przystanek tramwajowy Dw. Centralny 09 do przystanku GUS 03 (trzeci przystanek) – linia tramwajowa nr 17, 33,
  • z Dworca Warszawa Zachodnia: przystanek autobusowy Dw. Zachodni 01 do przystanku GUS 05 (szósty przystanek) – linia autobusowa nr 182, 187, 188, 523,
  • z Centrum: Metro Centrum (kierunek Kabaty) – Metro Politechnika – Przystanek autobusowy Metro Politechnika 02 jeden przystanek do GUS 06 – linie autobusowe: nr  143, 182, 187, 188, 523

Trasę dojazdu można sprawdzić w aplikacji jakdojade.pl

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

Subcategories

Na razie nieaktywne

W Czytelni prezentujemy przydatne akty prawne - ustawy, rozporządzenia, dyrektywy, interpelacje poselskie oraz prezentacje z obu cyklów szkoleń.

W ramach projektu przeprowadzono szerokie konsultacje wśród pracowników administracji geologicznej. Konsultacje te miały na celu optymalne dostosowanie programu szkoleń do potrzeb geologów powiatowych i wojewódzkich. Przeprowadzona została ankieta internetowa, która pozwoliła na zgromadzenie szczegółowych informacji na temat stanu wiedzy i potrzeb edukacyjnych tej grupy. Ankieta została przesłana drogą elektroniczną do wszystkich starostw i urzędów wojewódzkich.

W lutym i marcu 2015 r. odbyły się spotkania informacyjne i konsultacje w urzędach marszałkowskich, w których mogły wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby (geolodzy wojewódzcy, geolodzy powiatowi i osoby pełniące ich funkcje).

25 lutego 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Focus z Warszawie odbyła się inaugurująca konferencja informacyjno-edukacyjna, podczas której zostały zaprezentowane założenia projektu „Wsparcie przez Państwową Służbę Geologiczną działań administracji samorządowej wykonującej zadania administracji geologicznej” oraz przedstawione wyniki konsultacji z przedstawicielami administracji geologicznej.


Podsumowanie projektu nastąpiło podczas konferencji zamykającej, która odbyła się 10 grudnia 2015 r. w Krakowie. Podczas konferencji przeprowadzono dystrybucję dla wszystkich uczestników specjalnej edycji Przeglądu Geologicznego, który został dedykowany administracji geologicznej.