Barbórka w Instytucie

Barbórkowy meldunek dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) oraz wystąpienie Głównego Geologa Kraju otworzyły tegoroczne obchody święta górników. Odznaczono i nagrodzono kilkudziesięciu pracowników Instytutu a w Muzeum PIG-PIB otwarta została wystawa poświęcona siarce.

Na barbórkowych uroczystościach w Instytucie, oprócz Głównego Geologa Kraju, gościli m.in. Główny Inspektor Ochrony Środowiska Marek Haliniak, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Iwona Koza, przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Środowiska – Danuta Czerniawska, Piotr Nowak, Hubert Schwarz – oraz nadzoru górniczego, przemysłu, stowarzyszeń, uczelni.

W dorocznym meldunku dyrektor Instytutu dr Sławomir Mazurek przedstawił działalność PIG-PIB w 2017 roku. Podstawową prac Instytutu jest realizacja zadań służby geologicznej oraz działalność badawczo-rozwojowa, współpraca krajowa i międzynarodowa, a także edukacja i upowszechnianie wiedzy. Szef Instytutu omówił zmiany organizacyjne, jakie wprowadzone zostały w 2017 r. Poinformował też o najważniejszych projektach realizowanych przez PIG-PIB i kluczowych programach, w których uczestniczy Instytut.

barborka 5

Dyrektor PIG-PIB dr Sławomir Mazurek wygłasza meldunek barbórkowy

Główny Geolog Kraju prof. Mariusz Orion Jędrysek, pełniący jednocześnie funkcje Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa nakreślił najważniejsze zadania i wyzwania stojące przed służbą geologiczną w najbliższym czasie. Podkreślił konieczność nowego spojrzenia na polskie zasoby surowców i jeszcze ściślejszej współpracy z przemysłem.

barborka 6

Główny Geolog Kraju prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek

Barbórka była okazją do odznaczenia i nagrodzenia wyróżniających się pracowników Instytutu. Ponad 30 osób zostało uhonorowanych odznaczeniami, stopniami górniczymi i nagrodami specjalnymi dyrektora PIG-PIB.

barborka 2

Wręczenie dyplomów przez Zastępcę Dyrektora PIG-PIB. Nagrodę odbiera dr Hubert Kiersnowski

Dopełnieniem obchodów było uroczyste otwarcie w holu Muzeum Geologicznego PIG-PIB wystawy „Siarka – surowiec niedoceniony?”. Ekspozycję uruchomiono dwa miesiące przed 65. rocznicą odkrycia polskich złóż siarki w okolicy Tarnobrzega. Odkrycia dokonał w 1953 r. prof. Stanisław Pawłowski, który był pracownikiem Państwowego Instytutu Geologicznego.

barborka 3

Uroczyste przecięcie wstęgi przez Głównego Geologa Kraju prof. Mariusza Oriona Jędryska

Uroczystości barbórkowe uświetnił występ Chóru PIG-PIB pod dyrekcją Dariusza Zimnickiego.

barborka 1

Występ chóru Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB

barborka 4

Spotkanie barbórkowe w sali Muzeum Geologicznego PIB-PIB

Tekst: Andrzej Rudnicki
Zdjęcia: Barbara Ruszkiewicz