Barbórka w Instytucie

Barbórkowy meldunek dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) oraz wystąpienie Głównego Geologa Kraju otworzyły tegoroczne obchody święta górników. Odznaczono i nagrodzono kilkudziesięciu pracowników Instytutu a w Muzeum PIG-PIB otwarta została wystawa poświęcona siarce.

Na barbórkowych uroczystościach w Instytucie, oprócz Głównego Geologa Kraju, gościli m.in. Główny Inspektor Ochrony Środowiska Marek Haliniak, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Iwona Koza, przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Środowiska – Danuta Czerniawska, Piotr Nowak, Hubert Schwarz – oraz nadzoru górniczego, przemysłu, stowarzyszeń, uczelni.

W dorocznym meldunku dyrektor Instytutu dr Sławomir Mazurek przedstawił działalność PIG-PIB w 2017 roku. Podstawową prac Instytutu jest realizacja zadań służby geologicznej oraz działalność badawczo-rozwojowa, współpraca krajowa i międzynarodowa, a także edukacja i upowszechnianie wiedzy. Szef Instytutu omówił zmiany organizacyjne, jakie wprowadzone zostały w 2017 r. Poinformował też o najważniejszych projektach realizowanych przez PIG-PIB i kluczowych programach, w których uczestniczy Instytut.

Dyrektor PIG-PIB dr Sławomir Mazurek wygłasza meldunek barbórkowy

Dyrektor PIG-PIB dr Sławomir Mazurek wygłasza meldunek barbórkowy

Główny Geolog Kraju prof. Mariusz Orion Jędrysek, pełniący jednocześnie funkcje Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa nakreślił najważniejsze zadania i wyzwania stojące przed służbą geologiczną w najbliższym czasie. Podkreślił konieczność nowego spojrzenia na polskie zasoby surowców i jeszcze ściślejszej współpracy z przemysłem.

Główny Geolog Kraju prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek

Główny Geolog Kraju prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek

Barbórka była okazją do odznaczenia i nagrodzenia wyróżniających się pracowników Instytutu. Ponad 30 osób zostało uhonorowanych odznaczeniami, stopniami górniczymi i nagrodami specjalnymi dyrektora PIG-PIB.

Wręczenie dyplomów przez Zastępcę Dyrektora PIG-PIB. Nagrodę odbiera dr Hubert Kiersnowski

Wręczenie dyplomów przez Zastępcę Dyrektora PIG-PIB. Nagrodę odbiera dr Hubert Kiersnowski

Dopełnieniem obchodów było uroczyste otwarcie w holu Muzeum Geologicznego PIG-PIB wystawy „Siarka – surowiec niedoceniony?”. Ekspozycję uruchomiono dwa miesiące przed 65. rocznicą odkrycia polskich złóż siarki w okolicy Tarnobrzega. Odkrycia dokonał w 1953 r. prof. Stanisław Pawłowski, który był pracownikiem Państwowego Instytutu Geologicznego.

Uroczyste przecięcie wstęgi przez Głównego Geologa Kraju prof. Mariusza Oriona Jędryska

Uroczyste przecięcie wstęgi przez Głównego Geologa Kraju prof. Mariusza Oriona Jędryska

Uroczystości barbórkowe uświetnił występ Chóru PIG-PIB pod dyrekcją Dariusza Zimnickiego.

Występ chóru Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB

Występ chóru Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB

Spotkanie barbórkowe w sali Muzeum Geologicznego PIB-PIB

Spotkanie barbórkowe w sali Muzeum Geologicznego PIB-PIB

Tekst: Andrzej Rudnicki
Zdjęcia: Barbara Ruszkiewicz