Informacje dla prasy

Tytuł Liczba odsłon Opublikowano
PIG-PIB przystąpił do Międzynarodowego Centrum Doskonałości do spraw Metanu z Kopalń Węgla 2426 12 lipca 2016
PIG-PIB i IGGGK Narodowej Akademii Nauk Ukrainy kontynuują rozmowy o współpracy 1704 07 lipca 2016
Utrudnienia w dostępie do CBDG 971 06 lipca 2016
Służby geologiczne Polski i Litwy opracują hydrogeologiczny model numeryczny strefy transgranicznej 1680 04 lipca 2016
Powstaje słowacko-polska grupa robocza ds. hydrogeologii obszarów przygranicznych 2086 29 czerwca 2016
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2015 r. 3810 29 czerwca 2016
Polsko-niemieckie rozmowy o przygranicznych zasobach wód podziemnych 1881 28 czerwca 2016
PIG-PIB zbada, PGNiG nawierci - wspólny komunikat 2769 28 czerwca 2016
PIG-PIB nawiązuje współpracę z Nigerią 2992 23 czerwca 2016
NFOŚiGW daje zielone światło geotermii 3719 16 czerwca 2016
Służby geologiczne Polski i Słowacji odnowiły porozumienie o współpracy 2110 09 czerwca 2016
INHIGEO IUGS uhonorowało polskich badaczy historii nauk geologicznych 2594 25 maja 2016
97 lat minęło 4780 24 maja 2016
NFOŚiGW szykuje wsparcie dla polskiej geotermii 4085 19 maja 2016
PIG-PIB i Służba Geologiczna Łotwy prowadzą rozmowy o współpracy 2388 17 maja 2016
Otwierają się nowe możliwości precyzyjnego badania współczesnych poziomych ruchów skorupy ziemskiej w Polsce 1563 13 maja 2016
Morskie surowce okruchowe tematem międzynarodowych spotkań w Oddziale Geologii Morza PIG-PIB 2607 06 maja 2016
Twarzą w twarz z rybą sprzed 400 milionów lat – wyjątkowe skamieniałości z Gór Świętokrzyskich 4182 26 kwietnia 2016
Uwagi do polemiki Pana Grzegorza Makucha 2730 25 kwietnia 2016
Głos PIG-PIB na Światowym Kongresie Bezpieczeństwa Chemicznego - CHEMSS 2016 2638 21 kwietnia 2016