GRAWIMETRIA

grawimetria5

Grawimetria jest całkowicie nieinwazyjną, powierzchniową metodą geofizyczną, opartą na teorii grawitacji. Przedmiotem pomiaru jest pionowa składowa siły ciężkości. Zmiany jej wartości świadczą o zmianie gęstości mierzonego ośrodka.

 

Grawimetria może być stosowana zarówno w zagadnieniach regionalnych (zdjęcia regionalne, półszczegółowe), jak i lokalnych (zdjęcia szczegółowe), a także w zagadnieniach inżynierskich (mikrograwimetria).


Polskie dane grawimetryczne

 

Obszar Polski pokryty jest półszczegółowym zdjęciem grawimetrycznym o średniej odległości pomiędzy punktami pomiarowymi rzędu 550 m.

 

Znakomitym uzupełnieniem zdjęcia półszczegółowego są liczne zdjęcia szczegółowe, których celem było grawimetryczne kartowanie lokalnych struktur geologicznych, takich jak wysady solne, złoża węgla brunatnego czy przebiegi niektórych uskoków.

 

Wszystkie dane grawimetryczne są zgromadzone w Centralnej Bazie Danych Geologicznych. Współrzędne geograficzne punktów pomiarowych były pierwotnie wyznaczone w lokalnym układzie współrzędnych „Borowa Góra”, ale obecnie zostały one przeliczone na układ „1942” za pomocą algorytmu opracowanego przez Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie. Anomalie Bouguera zostały obliczone przy założeniu gęstości redukcji 2,25 g/cm3 i 2,67 g/cm3, w międzynarodowym standardzie grawimetrycznym (IGSN 71) z zastosowaniem formuły na pole normalne GRS 80.

 

OFERTA

 • Wykonywanie pomiarów grawimetrycznych »
 • Sporządzanie map podstawowych i transformowanych
  • z wykorzystaniem metod klasycznych (anomalie lokalne, pochodne poziome i pionowe, redukcja do bieguna itp.)
  • z wykorzystaniem niekonwencjonalnych metod wizualizacji opracowanych w PIG
 • Interpretacja jakościowa i ilościowa map grawimetrycznych


OPROGRAMOWANIE

 • Pakiet programów Amerykańskiej Służby Geologicznej USGS, GRAVMAG
 • Pakiet programów firmy GEOSOFT, służący do dwuwymiarowego modelowania oraz interpretacji jakościowej map anomalii grawimetrycznych i magnetycznych
 • GeoModeller3D – wykonywanie trójwymiarowych modeli geologiczno-geofizycznych (gęstościowo-magnetycznych)

 

APARATURA

 • CG-5 Autograv Gravity Meter firmy Scintrex (Kanada)

 

KONTAKT

 

Warszawa

dr Zdzisław Petecki
Zakład Geologii Regionalnej i Naftowej (BRG-526)
tel. 22 45 92 463
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr inż. Adam Wójcicki
Program Geologia Złożowa i Gospodarcza (GZG-535)
tel. 22 45 92 452
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr inż. Olga Rosowiecka
Program Geologia Złożowa i Gospodarcza (GZG-535)
tel. 22 45 92 535
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.