Koszalin - Polanów

koszalin1

Acreage: 1198,68 km2; 296,200 acres

Concession blocks: 44, 45, 64, 65, 66, 85, 86