• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

Breadcrumbs

okladka cz.1 okladka cz.2 okladka cz.3 1 okladka cz.3 2

27 czerwca 2019 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad podpisał zarządzenie nr 22 w sprawie wprowadzenia do stosowania w GDDKiA „Wytycznych badań podłoża budowlanego na potrzeby budownictwa drogowego”.

zdjecie 0

Prowadzenie Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) to jedno z zadań państwowej służby geologicznej realizowane przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB. Dostęp do zasobów bazy BDGI oraz efekty projektu Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie prezentowano na VIII Konferencji Geoinżyniera w Budownictwie. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Dyrektora PIG-PIB. Podczas konferencji przedstawiciele Instytutu wzięli udział w sesji referatowej i panelu dyskusyjnym, obsługiwali stoisko promocyjne oraz prezentowali szeroką ofertę wydawniczą PIG-PIB. Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) otrzymała wyróżnienie w kategorii Produkt/Technologia w obszarze geoinżynierii w konkursie TYTAN 2018.

zdjecie 0

W dniach 28-29 listopada 2018 r. w Lublinie pod hasłem „Podbudowy – wzmocnienia gruntu - drogi betonowe” odbyła się II Lubelska Konferencja Techniki Drogowej. Konferencja została zorganizowana przez Polski Kongres Drogowy, Katedrę Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej oraz Cement Ożarów.

W dniu 26 września 2018 r. przed Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem Członków Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska (PKGIiŚ) zaprezentowano efekty projektu badawczego Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie (RID).

W dniu 18 września 2018 r. dla Łotewskiej Administracji Drogowej w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaprezentowano projekt Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie (RID).

Informujemy, że 31.08.2018 r. formalnie zakończyliśmy prace w projekcie Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie.

Edyta Majer