Surowce mineralne Polski - Surowce energetyczne

Spis treści

SUROWCE ENERGETYCZNE

Surowce energetyczne należą do najważniejszych bogactw naturalnych krają. Przede wszystkim zapewniają bezpieczeństwo energetyczne państwa, czyli pokrycie zapotrzebowania społeczeństwa i przemysłu na paliwa i energię. 

Do surowców energetycznych zaliczamy kopaliny stałe, takie jak torf, węgiel brunatny i węgiel kamienny, ciekłe - w postaci ropy naftowej oraz gazowe - w postaci gazu ziemnego. Do surowców energetycznych można również zaliczyć metan wydobywany z pokładów węgla, uran oraz energię Ziemi pozyskiwaną ze skał i wód termalnych.

Ropa naftowa - przekierowanieGaz ziemny - przekierowanieWęgiel kamienny - przekierowanie Węgiel brunatny - przekierowanieTorf - przekierowanieInne surowce energetyczne - przekierowanie