Surowce mineralne Polski - Surowce skalne

Spis treści

SUROWCE SKALNE

Surowce skalne były pozyskiwane i wykorzystywane na długo zanim na Ziemi pojawił się gatunek Homo sapiens. Najstarsze kamienne narzędzia datowane są na ponad 3 miliony lat – na czasy, gdy po terenie dzisiejszej Etiopii wędrował australopitek Lucy. Służyły one do zdobywania i obróbki pokarmu, do obrony, a także otaczania ognisk. W mezolicie ze skał, gliny i ziemi budowano pierwsze domostwa w postaci ziemianek i lepianek, a później drewniane i kamienne domy z fundamentami. Z piasków, żwirów, ziemi i kamieni usypywano wały, groble oraz drogi, dzięki, którym mogły rozwinąć się pierwsze miasta i szlaki handlowe. Z kamiennych bloków budowano piramidy w Egipcie i Ameryce Środkowej oraz świątynie na całym świecie. Gdyby nie nauczono się pozyskiwania metali w glinianych dymarkach nie rozpoczęłyby się epoki brązu i żelaza.

Surowce okruchowe - przekierowanieSurowce ilaste - przekierowanieSurowce węglanowe

Surowce do prosukcji ceramiki szlachetnej - przekierowanieSurowce drogowe i budowlaneInne surowce skalne - przekierowanie