Komunikat Państwowej Służby Geologicznej o zagrożeniu osuwiskowym w Karpatach - 4.10.2016

osuwisko uwagaWe wszystkich gminach położonych w obrębie Karpat, w województwach: śląskim, małopolskim i podkarpackim, trwa stan zagrożenia osuwiskowego. W razie uaktywnienia się osuwisk i powstania realnego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz infrastruktury, władze samorządowe powinny niezwłocznie zgłosić ten fakt do pracowników służby.

Więcej

magda 210Trzydniowe spotkanie naukowe poświęcone najważniejszym problemom surowcowym kraju zgromadziło ponad 115 uczestników.

 

 

 

 

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Złoża kopalin – poszukiwanie, badanie, dokumentowanie" odbyła się w dniach 18–20 kwietnia 2012 r. w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie.

 

Trzydniowe spotkanie naukowe poświęcone najważniejszym problemom surowcowym kraju zgromadziło ponad 115 uczestników – przedstawicieli geologicznej administracji państwowej, pracowników naukowych wielu wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych oraz reprezentantów przemysłu.

 

Konferencja jest trzecią z kolei, a po raz drugi odbywa się w siedzibie PIG-PIB. Patronat honorowy objął komitet z Głównym Geologiem Kraju, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska Piotrem Woźniakiem na czele. Przewodniczącą Komitetu Naukowego i Organizacyjnego była dr Magdalena Pańczyk z PIG-PIB. Sponsorem imprezy było PGNiG.

 

Obrady prowadzono w ramach sesji tematycznych, dotyczących najważniejszych grup surowców mineralnych oraz problemów składowania dwutlenku węgla w głębokich strukturach geologicznych. Składały się na nie:

  • Składowanie i magazynowanie w strukturach geologicznych
  • Geologia w architekturze, malarstwie i zdobnictwie. Historia górnictwa i geologii
  • Samowystarczalność energetyczna Polski a krajowa baza surowcowa
  • Złoża metali dla nowoczesnych technologii
  • Aspekty prawne w geologii

 

Pierwszego dnia, 18 kwietnia organizatorzy przewidzieli spotkanie przedkonferencyjne – warsztaty – prowadzone przez Marcina Szuflickiego z PIG-PIB. Poruszano tematy związane z dostępem do informacji geologicznej w Rejestrze Obszarów Górniczych, systemom prowadzonym przez PSH, a najwięcej czasu poświęcono internetowemu dostępowi do Centralnej Bazy Danych Geologicznych. Warsztaty odbyły się w sali im. Józefa Morozewicza.

 

Dwa zasadnicze dni konferencji – 19 i 20 kwietnia poświęcono licznym sesjom tematycznym i posterowym, odbywającym się jednocześnie w różnych salach Muzeum Geologicznego.

 

Gości przywitała dr Magdalena Pańczyk, a słowo wstępne wygłosił dyrektor Instytutu prof. dr hab. Jerzy Nawrocki. Poszczególnym sesjom przewodniczyli: dr hab. inż. Józef Chowaniec, prof. PIG-PIB; dr hab. inż. Jan Lubaś, prof. INiG; dr hab. Magdalena Sikorska, prof. PIG-PIB; dr hab. inż. Jan Bromowicz, prof. AGH; dr hab. Marek Jarosiński, prof. PIG-PIB; dr Maria Waksmundzka (PIG-PIB), dr Małgorzata Woźnicka (PIG-PIB), dr hab. Stanisław Mikulski, prof. PIG-PIB; prof. dr hab. Adam Piestrzyński (AGH), Andrzej Przybycin (MŚ).

 

zloza kopalin

Uroczyste otwarcie konferencji. Słowo wstępne wygłasza dyrektor Instytutu prof. dr hab. Jerzy Nawrocki

 

sesja posterowa 

Sesja posterowa

 

sala1

Wieczorem, 19 kwietnia w sali głównej Muzeum Geologicznego odbyła się uroczysta kolacja, którą zaszczycił swą obecnością minister Piotr Woźniak

 

tekst Mirosław Rutkowski
zdjęcia Barbara Ruszkiewicz