magda 210Trzydniowe spotkanie naukowe poświęcone najważniejszym problemom surowcowym kraju zgromadziło ponad 115 uczestników.

 

 

 

 

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Złoża kopalin – poszukiwanie, badanie, dokumentowanie" odbyła się w dniach 18–20 kwietnia 2012 r. w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie.

 

Trzydniowe spotkanie naukowe poświęcone najważniejszym problemom surowcowym kraju zgromadziło ponad 115 uczestników – przedstawicieli geologicznej administracji państwowej, pracowników naukowych wielu wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych oraz reprezentantów przemysłu.

 

Konferencja jest trzecią z kolei, a po raz drugi odbywa się w siedzibie PIG-PIB. Patronat honorowy objął komitet z Głównym Geologiem Kraju, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska Piotrem Woźniakiem na czele. Przewodniczącą Komitetu Naukowego i Organizacyjnego była dr Magdalena Pańczyk z PIG-PIB. Sponsorem imprezy było PGNiG.

 

Obrady prowadzono w ramach sesji tematycznych, dotyczących najważniejszych grup surowców mineralnych oraz problemów składowania dwutlenku węgla w głębokich strukturach geologicznych. Składały się na nie:

  • Składowanie i magazynowanie w strukturach geologicznych
  • Geologia w architekturze, malarstwie i zdobnictwie. Historia górnictwa i geologii
  • Samowystarczalność energetyczna Polski a krajowa baza surowcowa
  • Złoża metali dla nowoczesnych technologii
  • Aspekty prawne w geologii

 

Pierwszego dnia, 18 kwietnia organizatorzy przewidzieli spotkanie przedkonferencyjne – warsztaty – prowadzone przez Marcina Szuflickiego z PIG-PIB. Poruszano tematy związane z dostępem do informacji geologicznej w Rejestrze Obszarów Górniczych, systemom prowadzonym przez PSH, a najwięcej czasu poświęcono internetowemu dostępowi do Centralnej Bazy Danych Geologicznych. Warsztaty odbyły się w sali im. Józefa Morozewicza.

 

Dwa zasadnicze dni konferencji – 19 i 20 kwietnia poświęcono licznym sesjom tematycznym i posterowym, odbywającym się jednocześnie w różnych salach Muzeum Geologicznego.

 

Gości przywitała dr Magdalena Pańczyk, a słowo wstępne wygłosił dyrektor Instytutu prof. dr hab. Jerzy Nawrocki. Poszczególnym sesjom przewodniczyli: dr hab. inż. Józef Chowaniec, prof. PIG-PIB; dr hab. inż. Jan Lubaś, prof. INiG; dr hab. Magdalena Sikorska, prof. PIG-PIB; dr hab. inż. Jan Bromowicz, prof. AGH; dr hab. Marek Jarosiński, prof. PIG-PIB; dr Maria Waksmundzka (PIG-PIB), dr Małgorzata Woźnicka (PIG-PIB), dr hab. Stanisław Mikulski, prof. PIG-PIB; prof. dr hab. Adam Piestrzyński (AGH), Andrzej Przybycin (MŚ).

 

zloza kopalin

Uroczyste otwarcie konferencji. Słowo wstępne wygłasza dyrektor Instytutu prof. dr hab. Jerzy Nawrocki

 

sesja posterowa 

Sesja posterowa

 

sala1

Wieczorem, 19 kwietnia w sali głównej Muzeum Geologicznego odbyła się uroczysta kolacja, którą zaszczycił swą obecnością minister Piotr Woźniak

 

tekst Mirosław Rutkowski
zdjęcia Barbara Ruszkiewicz