SZKOLENIA DLA ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ

Projekt
„Wsparcie przez Państwową Służbę Geologiczną działań administracji samorządowej wykonującej zadania administracji geologicznej”
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Na razie nieaktywne

W Czytelni prezentujemy przydatne akty prawne - ustawy, rozporządzenia, dyrektywy, interpelacje poselskie oraz prezentacje z obu cyklów szkoleń.

W ramach projektu przeprowadzono szerokie konsultacje wśród pracowników administracji geologicznej. Konsultacje te miały na celu optymalne dostosowanie programu szkoleń do potrzeb geologów powiatowych i wojewódzkich. Przeprowadzona została ankieta internetowa, która pozwoliła na zgromadzenie szczegółowych informacji na temat stanu wiedzy i potrzeb edukacyjnych tej grupy. Ankieta została przesłana drogą elektroniczną do wszystkich starostw i urzędów wojewódzkich.

W lutym i marcu 2015 r. odbyły się spotkania informacyjne i konsultacje w urzędach marszałkowskich, w których mogły wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby (geolodzy wojewódzcy, geolodzy powiatowi i osoby pełniące ich funkcje).

25 lutego 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Focus z Warszawie odbyła się inaugurująca konferencja informacyjno-edukacyjna, podczas której zostały zaprezentowane założenia projektu „Wsparcie przez Państwową Służbę Geologiczną działań administracji samorządowej wykonującej zadania administracji geologicznej” oraz przedstawione wyniki konsultacji z przedstawicielami administracji geologicznej.


Podsumowanie projektu nastąpiło podczas konferencji zamykającej, która odbyła się 10 grudnia 2015 r. w Krakowie. Podczas konferencji przeprowadzono dystrybucję dla wszystkich uczestników specjalnej edycji Przeglądu Geologicznego, który został dedykowany administracji geologicznej.

Biblioteka Geologiczna Państwowego Instytutu Geologicznego

ul. Rakowiecka 4, budynek C - wejście od ul Wiśniowej

00-975 Warszawa

tel. 22 8485351 w. 394,395 - Sekretariat

tel 22 8495351 w. 401 - Czytelnia

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


pg 2017 03 1

PRZEGLĄD GEOLOGICZNY

Miesięcznik
ISSN-0033-2151

Według rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dn. 31.07.2019 r. - 40 punktów za publikację

 

 

 

 

 

Publikujemy recenzowane artykuły naukowe, w tym przeglądowe i metodyczne, artykuły informacyjne, materiały gospodarcze, ekonomiczne, organizacyjne, prawne i dotyczące działalności administracji geologicznej, a także wspomnienia, recenzje książek oraz relacje z historycznych i współczesnych wydarzeń geologicznych.

Wydajemy także specjalne zeszyty tematyczne i związane z ważnymi konferencjami geologicznymi.

REDAKCJADLA AUTORÓW DLA RECENZENTÓW  PRENUMERATA 

Recenzenci w latach 2010–2019 | Recenzenci w 2019 r.

 

wiadomości

 

Wiadomości PIG

Biuletyn wewnętrzny Państwowego Instytutu Geologicznego

Wydawany w latach 1992–2009

 

special_p

Polish Geological Institute
Special Papers

ISSN 1507-9791


 

 

 

 

 Ukazująca się od 1999 roku seria wydawnicza Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego , w której publikowane są oryginalne, syntetyczne, mające charakter monografii, prace w języku angielskim z różnych dziedzin geologii. W poszczególnych tomach zamieszczane są również materiały z organizowanych przez Instytut konferencji międzynarodowych. Seria ta ma upowszechniać wyniki badań polskich geologów na forum międzynarodowym.

 Seria wydawnicza Polish Geological Institute Special Papers jest publikowana zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej (pliki pdf dostępne on-line). Wersja drukowana jest wersją pierwotną i oryginalną.

 

KOMITET REDAKCYJNY

Przewodniczący: Grzegorz Czapowski

Redaktor wykonawczy: Ewa Dąbrowska-Jędrusik

Członkowie:  Paweł Aleksandrowski, Albertas Bitinas, Szabolcs Harangi, John W.M. Jagt, Aleksandra Kozłowska, Michał Krobicki, Anatoliy Makhnach, Peter Malik, Rostislav Melichar, Stanisław Z. Mikulski, Jan Prażak, Holly Stein, Szymon Uścinowicz

 

KONTAKT

mgr Ewa Dąbrowska-Jędrusik

tel. 22 45 92 472, 22 45 92 480
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dział Wydawnictw
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

 

  document Wskazówki dla autorów (17 KB) |   document Formularz recenzji do pobrania (27 KB)

 

Licencja Creative Commons
Zamieszczone prace są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

sklep icon linkSPECIAL PAPERS w księgarni internetowej PIG-PIB

 

profile


Profile G
łębokich Otworów Wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego

ISSN 1231-9848

 

 

Seria wydawnicza utworzona w 1972 roku w celu szybkiego udostępniania oryginalnych wyników badań profilów geologicznych z wierceń, opracowanych kompleksowo według jednolitego wzoru dla obszaru całej Polski. Zeszyty 103–115 Profili Głebokich Otworów Wiertniczych ukazały się w wersji elektronicznej on-line na stronie internetowej PIG. Zeszyty od 116 ukazują się w druku i on-line.

Seria wydawnicza Profile Głębokich Otworów Wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego jest publikowana zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej (pliki pdf dostępne on-line). Wersja drukowana jest wersją pierwotną i oryginalną.

 

pdf  Spis opublikowanych zeszytów (194.18 kB)

 
KOMITET REDAKCYJNY

Przewodnicząca: Maria Irena Waksmundzka

Członkowie: Marek Jarosiński, Aleksandra Kozłowska, Hanna Matyja, Wiesław Trela

 

KONTAKT

mgr Ewa Dąbrowska-Jędrusik

tel. 22 45 92 472, 22 45 92 480
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dział Wydawnictw
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

 

Wskazówki dla autorów  | document  Kwestionariusz recenzji PGOW (34 kB)

 

Redakcja serdecznie dziękuje za współpracę w 2014 roku następującym recenzentom: Arturowi Kędziorowi, Monice Masiak, Bronisławowi Matyi, Stanisławowi Skompskiemu, Jerzemu Zagórskiemu.

Redakcja serdecznie dziękuje za współpracę w 2015 roku następującym recenzentom: Iwonie Jelonek, Arturowi Kędziorowi, Monice Masiak, Pawłowi Raczyńskiemu, Annie Świerczewskiej.

 

Licencja Creative Commons
Zamieszczone prace są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

sklep icon linkProfile głębokich otworów do kupienia on-line - SKLEP PIG-PIB

prace_pig
Prace Państwowego Instytutu Geologicznego

Według rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dn. 31.07.2019 r. - 20 punktów za publikację

ISSN 0866-9465


 

 

Prace Państwowego Instytutu Geologicznego to seria o długoletniej tradycji; pierwszy numer Prac ukazał się w 1921 roku. Do końca 2010 r. opublikowano 195 tomów. W serii Prace publikowane są oryginalne i przeglądowe prace o charakterze monograficznym. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego są publikowane zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej (pliki pdf dostępne on-line). Wersja drukowana jest wersją pierwotną i oryginalną.

KOMITET REDAKCYJNY

  • Przewodniczący:  Zbigniew Cymerman
  • Członkowie: Dariusz Gałązka, Jacek Grabowski, Leszek Jankowski, Edyta Majer, Katarzyna Narkiewicz, Teresa Podhalańska, Sylwester Salwa, Ewa Szynkaruk, Małgorzata Woźnicka 

 

KONTAKT

mgr Ewa Dąbrowska-Jędrusik

tel. 22 45 92 472, 22 45 92 480
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dział Wydawnictw
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

 

document  Wskazówki dla autorów (17 KB) |  document Kwestionariusz recenzji  (36 KB)

 

Redakcja Prac Państwowego Instytutu Geologicznego serdecznie dziękuje za współpracę w latach 2015–2018 następującym recenzentom: Annie Feldman-Olszewskiej, Wojciechowi Granoszewskiemu, Andrzejowi Muszyńskiemu, Andrzejowi Paulo, Adamowi Piestrzyńskiemu, Magdalenie Sikorskiej-Jaworowskiej, Barbarze Woronko.

 

Licencja Creative Commons
Zamieszczone prace są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

sklep icon linkPrace PIG-PIB do kupienia on-line

KSIĄŻKI POPULARNONAUKOWE

 

PUBLIKACJE NAUKOWE I METODYCZNE

 Konkurs NASZA ZIEMIA

 

Państwowy Instytut Geologiczny organizuje corocznie dla młodzieży szkolnej konkurs NASZA ZIEMIA. 
Jest on rozgrywany w trzech kategoriach wiekowych:

  • dla szkół podstawowych jako konkurs plastyczny
  • a dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jako konkurs wiedzy geologiczno-środowiskowej

Przeprowadzany jest dwuetapowo. Etap półfinałowy jest organizowany przez ośrodki regionalne PIG-PIB (w Sosnowcu, Gdańsku, Szczecinie, Kielcach, Krakowie, Wrocławiu i Warszawie). Zwycięzcy półfinałów w każdej kategorii wiekowej przechodzą do finałów ogólnopolskich, odbywających się co roku w okolicach Dnia Dziecka w Muzeum Geologicznym PIG-PIB w Warszawie. Udział w finałach jest połączony z fundowaną laureatowi wycieczką do Warszawy.

 

Konkurs został zainicjowany w 2000 r. przez Oddział Górnośląski PIG w Sosnowcu. Z roku na rok w konkursie uczestniczyło coraz więcej szkół oraz rozszerzał się jego zasięg terytorialny. Od kilku lat odbywa się jako konkurs ogólnopolski pod patronatem  Głównego Geologa Kraju, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków i Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Patronat nad konkursem obejmują też między innymi liczne kuratoria oświaty. Od roku 2006 z jedną roczną przerwą konkurs jest dofinansowywany przez NFOŚiGW.

 

Prace plastyczne nagrodzone i wyróżnione w konkursie były prezentowane na wystawach, m.in. Wizje zaginionych światów, Katastrofy przyrodnicze oraz Nasza Ziemia (wystawa plenerowa wielkoformatowych fotogramów prac plastycznych). Zamieszczane były również w kalendarzach, na pocztówkach i zakładkach do książek wydawanych przez Państwowy Instytut Geologiczny - PIB.

DRODZY MŁODZI INTERNAUCI!

Zapraszamy Was do tworzenia nowego działu na oficjalnej stronie internetowej Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego w Sosnowcu.

Jeśli interesujecie się szeroko pojętymi naukami o Ziemi, zbieracie skamieniałości, minerały czy też lubicie malować zwierzęta z minionych epok, Kącik Młodego Geologa jest dla Was idealnym miejscem, dzięki któremu możecie podzielić się swoją pasją z rówieśnikami. To właśnie tu będą prezentowane Wasze sylwetki i zbiory. Istnieje też możliwość czasowego wystawienia okazów z Waszych kolekcji w siedzibie Instytutu w Sosnowcu. Prosimy o nadsyłanie tekstów o sobie (maksymalnie 2 strony formatu A4) oraz zdjęć (pliki jpg w umiarkowanej rozdzielczości).


KONTAKT:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Temat: Kącik Młodego Geologa

 

NASI MŁODZI GEOLODZY:

 STRUKTURA ODDZIAŁU GÓRNOŚLĄSKIEGO

 

Przykładowy opis kategorii, edytowalny tylko od "zaplecza" czyli przez link /administrator


 

O geologii Polski – i nie tylko – piszą w artykułach popularnonaukowych specjaliści z Państwowego Instytutu Geologicznego

 

Przeglądaj kategorie: